280786-1552f307.jpeg
280786-1552f307.jpeg
LA
Liberal Alliance
Lars Berg Andersen
Født 7/6/1970 i Aalborg - Gift - 2 børn - 1800-1974 Frederiksberg C
Nuværende stilling: Selvstændig
Hvorfor bør man stemme på dig?
Frederiksberg er en god borgerlig kommune, men det kan blive endnu bedre. Selvom vi har haft konservativt styre i mange år, er der ikke blevet ført borgerlig politik. Først da LA kom i kommunalbestyrelsen i 2013 er skatter blevet sænket og der blevet sat gang i konkurrenceudsættelsen. Det er nødvendigt, at jeg og LA bliver genvalgt til Rådhuset, så vi kan holde K og V på den rette borgerlige kurs og sikre, at vi får flere private børnehaver og plejehjem samt forhindre de voldsomme skattestigninger, der er udsigt til på Frederiksberg som følge af de nye ejendomsvurderinger. Jeg kommer til rådhuset med 20 års erfaring fra det private erhvervsliv, erfaring som kommunalbestyrelsesmedlem, udvalgsformand og rådmand og med en lyst til at gøre Frederiksberg til landets mest veldrevne og billigste by at bo i.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At hjælpe socialt udsatte grupper er en kommunal kerneopgave, men generelt er der ikke behov for at bruge flere penge på noget område i kommunen. Der kan være behov for at gøre ting anderledes, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at man skal bruge flere penge.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark har verdens højeste skattetryk og kommuneskatten er den største del af det. Selvfølgelig kan vi løse opgaverne på en smartere måde med en lavere skat. På Frederiksberg stiger skattegrundlaget - borgernes indtægter og ejendommenes værdi ovenikøbet så hurtigt, at en nedsættelse af skattesatserne ikke en gang vil betyde færre kroner i kommunekassen.

Frederiksberg Kommune skal bruge penge på at få revet Bispeengbuen mellem København og Frederiksberg ned og lede trafikken under jorden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er nok ikke tvivl om, at man ikke ville have bygget Bispeengbuen i dag, men nu står den der og tjener et vigtigt formål med at lede trafikken hurtigt ud og ind af byen. En nedrivning vil medføre trafikkaos på Frederiksberg i den mange år lange anlægsperiode og koste alt for mange penge, som vi kan bruge bedre på andre vigtigere formål.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Omend det givet vis er en god idé med mere fysisk aktivitet blandt borgerne, så er det ikke en kommunal kerneopgave, som man kan tillade sig at tvinge folk til at betale til over skatten.

Frederiksberg Kommune skal investere i at forbedre cykelstierne på Frederiksberg, selv hvis det betyder, at parkeringspladser må inddrages, og biler får mindre plads på vejene.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Frederiksberg har efterhånden cykelstier på de væsentligste trafikveje og ikke brug for flere. Der er derimod hårdt brug for flere parkeringspladser, så nuværende parkeringspladser skal naturligvis ikke nedlægges.

Frederiksberg bruger for mange ressourcer på at forbedre forholdene for Frederiksberg Kommunes elbilejere og bør i stedet fokusere mere på at få folk til at vælge offentlig transport eller cyklen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Frederiksbergs kommunes indsats via opsætning af el-bils-ladestandere har indtil videre et passende niveau. Den fremadrettede indsats skal ske i nøje afvejning mellem hensynene til nye elbilsejere, de øvrige bilisters parkeringsbehov og ladestandernes betydning for vores byrums udseende.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man modtager en ydelse fra fællesskabet - f.eks. kontanthjælp, så må man også være indstillet på, at der kan blive stillet krav om, at man søger arbejde. Hvis ikke man selv kan finde noget, må man regne med at blive sat i arbejde af kommunen. Det skal ske meget hurtigere end i dag og man skal være parat på tage arbejde, som ikke nødvendigvis matcher ens uddannelsesmæssige ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskyldsbetalingen kommer til at stige voldsomt på Frederiksberg, når de nye ejendomsvurderinger kommer i den kommende kommunalbestyrelsesperiode. Derfor er det meget vigtigt at der sidder en LA'er på Rådhuset, da vi er de eneste, der kæmper for at sætte satsen ned.

Løftet om minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 2022 er en god idé.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den enkelte daginstitutions leder skal i samarbejde med forældrebestyrelsen i langt højere grad selv have lov at bestemme, hvordan han eller hun vil drive sin børnehave eller vuggestue, herunder også hvor mange pædagoger, der skal være i institutionen på et give tidspunkt. Det er ikke noget politikerne på rådhuset skal blande sig i.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Verden klima-problemer løses langt mere effektivt nationalt, på EU eller FN-niveau og ikke kommunalt. Omkostningerne ved at lave kommunale CO2-tiltag står slet ikke mål med den utroligt ringe betydning for verdens klima.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommer meget an på hvilken type flygtninge og indvandrere, vi taler om. Mange u-uddannede flygtninge fra muslimske lande i mellemøsten kan være et problem, mens veluddannede invandrere fra andre europæiske lande kan være den arbejdskraft vi mangler.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have flere private plejehjem og private udbydere af hjemmehjælp på Frederiksberg som i fri konkurrence med hinanden vil kunne udbyde en langt bedre og differentieret service end vi har i dag til en lavere pris.

Simon Aggesen har været en god borgmester, siden han overtog posten i 2019.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Simon Aggesen har været en synlig og udadvendt borgmester med god kontakt til alle borgere. Han er derudover fagligt dygtig, flittig og en god mødeleder. Hans politik er slet ikke borgerlig nok efter LA's smag, men hans personlige kompetencer fejler ikke noget. At han privat har gjort en god forretning med sin lejlighed har intet med hans job som borgmester at gøre.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Til alle tider har det private erhvervsliv frembragt bedre, billigere og mere innovative løsninger end det kommunale. Med flere private aktører i ældreplejen vil vi kunne få mange nye spændende forskellige tilbud til de ældre frem for den kommunale metervare og på sigt vil vi kunne eksportere løsninger fra den danske ældrepleje til udlandet, - noget der ikke lader sig gøre, sål... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har nu cykelstier på alle væsentlige trafikveje på Frederiksberg og på de øvrige veje kan cykler og biler sagtens færdes fredeligt på samme vejareal under hensyntagen til hinanden.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hele jobcenter-området skal overdrages til private udbydere.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur skal i højere grad drives af frivillige kræfter og ved brug frivillige medlemsskaber af kultur-klubber og via donationer fra mæcener og lign. Udstillinger og koncerter er kun i begrænset omfang noget man kan tillade sig at bruge skattekroner inddrevet ved tvang på.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Spidskandidat Frederiksberg til KV21

2019-d.d.

Folketingskandidat nr. 2 i Københavns Storkreds

2018-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Frederiksberg Kommune

2016-2017

Medlem af Økonomiudvalget

2016-2017

Medlem af By- og Miljøudvalget

2016-2017

Rådmand, Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

2016-2017

Erhvervskarriere (7)

Selvstændig skatterådgiver for store danske virksomheder, Carlsberg, Tryg, Flying Tiger, Danfoss, Coop mfl.

2016-d.d.

Interim Tax Advisor, Tryg Forsikring A/S

2018-2019

Interim Senior Tax Director, Carlsberg Group

2016-2017

Head of tax, Treasury & Property, DT Group

2013-2016

Tax director, Dako Group A/S

2007-2013

Tax Consultant, Danisco A/S

2004-2007

Tax Consultant, Deloitte

2000-2004

Uddannelse (1)

Cand.merc.jur, Aalborg Universitet

1990-1997

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

689
Liberal Alliance
17963
Kommunalvalg 2021

308
Liberal Alliance
769
Folketingsvalg 2019

ukendt
Liberal Alliance
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

459
Liberal Alliance
39948
Kommunalvalg 2017

173
Liberal Alliance
2161
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
689
Partiet i alt
17963
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
308
Partiet i alt
769
Folketingsvalg 2019
Liberal Alliance
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
459
Partiet i alt
39948
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
173
Partiet i alt
2161
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat