164282-e2dfd517.jpeg
164282-e2dfd517.jpeg
DF
Dansk Folkeparti
Finn Rudaizky
Født 18/3/1942 i Rigshospitalet - Gift - 2 børn - 1050-1473 København K
Nuværende stilling: Politiker
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi bruger alt for mange penge på nyttesløs integration af alt for mange indvandrere. Istedet skal vi stille krav om at blive en del af det danske samfund - ellers må de rejse. Det betyder de skal tage jobs og vi skal stoppe alle mulige moske-byggeriet i kommunen. De penge kan vi passende bruge på de ældre, som har opbygget vores samfund. Det er svært også for ældre, at finde en god og billig ældrebolig - dem skal vi skabe flere af. Så har mange brug for hjælp. Det skal vi kunne tilbyde mere af. Om det er ekstra hjælp i skolen, eller fordi man har et handicap, brug for psykologhjælp eller noget helt fjerde.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere cykelkurser til kvinder med slør og penge til systuer i kælderen i sociale boligselskaber? Den slags virker ikke. Først og fremmest skal vi stoppe indvandringer og tvinge dem vi har fået i arbejde.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I København opkræver vi faktisk flere penge end vi må bruge. Så det er ikke aktuelt her.

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

DF har trukket sig fra aftalen.

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige forebyggelse vil det være dumt at spare på. Det er den, der forhindre at flere vil have brug for genoptræning.

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal ikke gå ud over andre områder.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I København er det helt unødvendigt, for der opkræves allerede flere penge end der må bruges. Så uden at spare en krone kunne man faktisk nedsætte grundskylden. DF vil nu hellere have lov at bruge flere penge på velfærd.

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig i CO2 udledningen skal sænkes, men der er stadig masser af lavthængende frugter at plukke.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nogle af dem udgør unægteligt et KÆMPE problem. Når man ser på kriminalitet, arbejdsløshed og modstand mod danske værdier så er det indlysende hvilket problem skiftende regeringen har fået skabt med en uansvarlig indvandringspolitik. Det er utrolig ærgerligt for de, som både vil være en del af Danmark og tager afstand fra den dominanskultur, som er udbredt i en del lande i mel... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har fin økonomi til at lave både vejene og anlægge cykelstier.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nytter ikke noget. Så vil vi få spontane nattefester og meget mere larm andre steder i byrummet. Vi skal gå hårdt til restauratørerne for ikke at have fulde festglade unge stående ude på gaden.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal vi hjælpe de svage elever. Men det skal ikke være på bekostning. Det er heller ikke nødvendigt men den økonomi København har.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have pladser til begge dele
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I sær i starten var det bare ikke godt nok, og nu hvor smitten stiger, så skal vi være meget mere mobile med testcentre, hvor smitten nu er. Og så skal vi lave en markant smitteopsporing og gå særlig efter de boligområder med mange etniciteter, hvor vaccinationsraten er lavest. De ødelægger der for alle de vaccinerede.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi mangler håndværkere. Det får vi jo ikke ved at forberede alle på at gå på universitetet.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private kan godt tage sig af enkelte opgaver, som knæoperationer. Men vi skal holde fast i et stor, godt offentligt sygehusvæsen.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Allerede i 2014 råbte jeg op overfor hvad jeg kunne se kun ville blive et større og større problem. God andre nu kan se, at DF i alle årene har haft ret. Kan du så også få gjort noget ved det?

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hverken opprioriterer det i de store byer eller i yderområder.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

DF er helt uenig i, at vi skal have et sundhedsvæsen for de rige. Det skal være for alle danskere.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kender INGEN, der synes forholdene er gode. Ingen. Der skal tilføres flere ressourcer og vigtigst af alt, så skal regeringen se at få uddannet flere jordmødre.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bliver nok nærmere sundhedscentre end sygehuse - men det er vigtigt med borgernærheden. Vi skal dog ikke på et lille lokalt sunhedscenter tilbyde avanceret hjertekiurgi. Det skal specialister tage sig af og centraliseret, for at få det bedst muligt.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere steder har kommunerne ikke størrelsen til at oparbejde den nødvendige ekspertise. Derfor ser i med DFs øjne alt for mange fejl på området og det kan vi ikke være bekendt. De kommuner, der ikke har ekspertisen, bør som minimum samarbejde med andre om opgaven. Det er Folketinget, der skal besluttet en opgaveflytning. Det kan vi ikke selv beslutte.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det er billigere og bedre - så ja. Men DF har intet behov for at gøre noget privat bare fordi det skal være privat. Det er kun hvis vi kan få noget ud af det til gavn for patienterne.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Er der passagergrundlag, så er det let nok at indsætte ekstra busser. Men det betyder jo ikke, at vi skal fjerne busserne fra yderområderne. Så tvinger vi bare folk til at køre i bil ind til byen.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er jo ikke et enten eller. Det er et både og.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Optimalt bør den gå videre til Hvidovre hospital, men det kommer til at være passagergrundlaget der afgør den præcise linjeføring.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det sker nok af sig selv i sær i den yngre generation. Men vi skal altså have lov til at sige nej tak hvis vi er af den skole, hvor vi foretrækker at tale med vores læge direkte.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi SKAL bruge flere penge på psykiatrien. Det er for dårligt sådan som det køre. Men det skal jo ikke ske på bekostning af kræftbehandlingen, folk med øjensygdomme etc. Det er da bedre at tage det på administrationen. Jeg kan godt bruge nogle færre DJØF'er

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

2017-d.d.

Kandidat til Europa-Parlamentet, Europa-Parlamentet

2019-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Konsulent, Selvstændig

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Ejendomsmægler

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1569
Dansk Folkeparti
5907
Regionsrådsvalg 2021

4619
Dansk Folkeparti
31636
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

4326
Dansk Folkeparti
75381
valgt ind
Kommunalvalg 2017

1638
Dansk Folkeparti
15082
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
1569
Partiet i alt
5907
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
4619
Partiet i alt
31636
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
4326
Partiet i alt
75381
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
1638
Partiet i alt
15082
Kandidatens mærkesager
Integration
Kultur, idræt og fritid
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat