51002-955cf8d8.jpeg
51002-955cf8d8.jpeg
DF
Dansk Folkeparti
Lars Vestergaard
Født 12/1/1964 - Gift - Ingen børn - 1550-1799 København V
Nuværende stilling: Arkitekt, byplanlægger
Hvorfor bør man stemme på dig?
Sund fornuft og mennesket før systemet. Hele konsulent- og dokumentationslaget i social- og sundhedsvæsenet skal afskaffes. Der er en række kerneopgaver i velfærdssamfundet, som er det offentliges ansvar. Der skal være lighed i det offentlige sundhedsvæsen. Trivsel, tillid og tryghed skal være kerneværdier i København. Vi skal passe på klimaet, naturen og biodiversiteten. Vi SKAL blive CO2 neutrale til tiden, bl.a. med en indkøbsaftale af grøn strøm fra vedvarende energikilder og således blive fri af fossile brændstoffer. Der skal arbejdes bevidst med artsspecifikke biodiversitetsplaner i København, både i staden, i forstaden og de grønne friarealer omkring København. Udledning af urenset spildevand i Øresund skal stoppes med massive investeringer i rensningsanlæg af samme kvalitet som i Schweiz med kulfilter og membran-anlæg. Det demokratiske underskud i København skal fjernes. Der skal være gennemsigtighed og borgerinddragelse og indflydelse på det fysiske miljø. Det haster
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke have flere flygtninge - og integration skal være drevet af den indvandrede selv. Alle skal deltage på lige vilkår. Du skal som indvandrer vise vilje til integration, ellers har du valgt at bosætte dig det forkerte sted og må tage hjem til Tyskland eller Norge, eller hvor du nu kommer fra.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Falske modsætninger igen. Hvis de socialt udsatte hjælpes 'på ret køl', 'bekoster' de jo ikke andre budgetter andre steder i de kommunale kasser. Måske kommer de endda til at bidrage til kassen.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at bruge pengene mere fornuftigt og på primære ydelser, ikke kontorarbejdspladser, konsulenter og kolde hænder.

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

DF foreslog til forligspartierne, at der skulle afholdes en folkeafstemning om Amager Fælled. Ingen interesse. Nu har DF så forladt aftalen om AF, da der tilsyneladende er uafklarede spørgsmål og usikkerhed om hele processen. Man må gerne indrømme en fejl og prøve på at rette op. Så rigid skal det politiske system heller ikke være. Der er ert demokratisk underskud i København, ... Læs mere

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ingen mening.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være lettere at gå til sport, musik og dans. Fysisk aktivitet og livsglæde er svært livsforlængende og du er langt friskere og sundere hele livet, hvis du er aktiv.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De ressourcestærkere borgere kender deres rettigheder og ved, hvor de skal få hjælp - og de får det hurtigt. De er jo lette klienter. Det skaber dog ulighed, hvis der ikke korrigeres for dette forhold. De hjemløse og udsatte borgere kræver sjældent noget og bliver tabt. Der skal være mere opsøgning af udsatte med respekt for og plads til individet. Der skal være rummelige tilbu... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Falske modsætninger. Genoptræning er vigtig og essentiel for at modvirke tilbagefald, genindlæggelse og mere sygdom. Forebyggelse kommer helt af sig selv - du bliver ikke syg, hvis du er forebygget med de gode livsvalg og livsrutiner.

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er IKKE nødvendigvis hinandens modsætninger. Der kan være følgevirkninger af dårlige forhold for handicappede , sindslidende og udsatte, som rækker langt ind i de pårørendes rækker. Vi skal anskue udsagnet holistisk og vide, at ingen er HELT alene, og at vore liv hænger sammen. Allesammen.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De færreste ØNSKER at være arbejdsløse. Det er en stigmatiserende tankegang. Måske skulle de laveste lønninger blot løftes, så det faktisk kan svare sig at arbejde. Og desuden er der ret voldsomme krav til de arbejdsløse om at søge jobs - og der er kun understøttelse i to år.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke et oplagt sted at sætte skatten ned. Sæt hellere skatten ned på arbejde på bundfradraget. 1 liter mælk koster det samme for en lavtlønnet som for en højtlønnet.

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver blot mere trafik, hvis biler skal afsøge parkering i for lang tid. Gør bilen til en mulighed og ikke en nødvendighed. Mange børnefamilier eller forsørgere har ganske enkelt brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Beløn husstande uden bil fremfor at straffe husstande med bil.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Falsk modsætning. Med indkøb af grøn strøm som foreslået af DF ved Lars Vestergaard, så kan vi sænke CO2 helt væsentligt og måske endda NÅ vores ambitiøse klimamål. Men vi skal gennemgå ALLE vore indkøbsaftaler for CO2-belastning - og så kan det godt være, at INGEN i kommunens kantiner får avocado og ris mere, da de belaster væsentligt mere end æbler og kartofler. 1 kg ris bela... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det IKKE var et problem, så hørte vi jo ikke om det. Så var der INGEN grund til at nævne det. Ud af den røgfarvede glasboble og se problemerne i øjnene. Der er en forrået hverdag derude, som skal have opmærksomhed. Det er dyrt at have for mange uden for arbejdsmarked og på forsørgelse. Der er brug for et opgør og helt nye tilgange.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at bruge pengene mere fornuftigt og på primære ydelser, ikke kontorarbejdspladser, konsulenter og kolde hænder.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minimumsnormering for både børn og ældre er godt. Vi skal sikre et minimumskrav for antal ansatte pr. barn/ældre/handicappet/klient/patient. Nævn selv institutionens navn/karakter.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er visse opgaver i samfundet som er offentlige. Det er ikke alt, der kan tjenes på.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Omvendt. Der skal stilles LANGT større krav til begrønning af facader, udearealer og hustage, flade som skrå. Flade tage skal forsynes med grønt og gerne suppleret med solceller. Vi tænker slet ikke bæredygtigt grønt nok i byggeriet.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Infrastruktur skal vedligeholdes uanset hvad.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt med liv i byen, men alle skal vise hensyn - og det er ikke en naturlov, at der skal være støj hele natten. Det er fint med tidsbegrænsninger for gadestøj. Det er mest et problem på sommeraftener - og med soundboxes på gaderne. De kunne jo forbydes.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have alle med. Det er flovt og ekstremt ekskluderende, at der er nogen, der står uden for arbejdsmarkedet. Hvis du er langtidsledig, skal du tilbydes uddannelse eller kompetencegivende jobforløb.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Falsk modsætning. Hurtig og let adgang til idræt kan spare mange mentale og fysiske sygdomme og tilmed fjerne behov for lykkepiller. Sundhed ved borgerens egen drift er ALTID en god investering.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis du tilbyder en ældre trængende borger ET bad om ugen for at kunne holde en rockkoncert - så har kommunens svigtet. Det samme gælder hvis ledsagelse til handicappede m.fl fjernes for at kunne holde en udstilling på et museum. Mennesket før kunsten, koncerten og udstillingen.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen falsk modsætning. Der kan spares lærerkræfter på selvhjulpne og klogere elever (særligt udfordrede elever), hvis de blot respekteres og sættes i gang med egne opgaver eller projekter. Så bliver der tid til børn med indlæringsproblemer eller socialt trængende børn.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der var el-ladestandere ved hveranden eller bare ved hver tredje p-plads - så kan alle bruge alle p-pladsen. Og så skal vi da have underjordiske p-pladser. For hver underjordisk p-plads kan vi plante et træ på den p-plads, vi sletter ovenpå jorden.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kollektiv trafik er for dårligt, for langsomt og for dyrt. Der skal tænkes, smart, nyt og bæredygtigt - i alt for mange år har ALT for store dieselbusser kørt næsten tomme rundt på mange strækninger. Der bør laves en landsdækkende strategi på det kollektive område, så den kollektive transport i alle regioner kommer over på fossilfrie hjul, så vi ikke som, desværre så mange gang... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er testet flere gange, og det har foregået smidigt og hurtigt

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er massivt brug for unge med "kloge hænder"; derfor skal erhvervsuddannelserne bestemt gøres mere attraktive - hele Danmark kan ikke sidde på kontor med hvide skjorter.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kræver stram styring og allerede nu er der skævhed i sundhedsdækningen, når visse udvalgte offentligt ansatte bliver tilbudt PRIVATE sundhedsforsikinger

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En helt igennem pinlig sag. 1813 har spillet fallit og skal genovervejes - lægefaglighed SKAL være den centrale del i en akuttelefon ikke sygeplejersker.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Plant træer i stedet og genetablér biotoper. De store områder regionen ejer omkring sine bygninger kan hvis de gøres til grønne oaser fungere som en helende naturterapi for patienter og borgere, der opholder sig i dem. (sidegevinsten vil være frisk luft og større CO2 optag).

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er for dyrt at lade være. Det er vores børn og dem der kommer efter os, det gælder.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kunne være en mulighed, men der skal arbejdes forsigtigt med den mode. Danmark har et af verdens højeste skattetryk, men kun et middelmådigt sundhedsvæsen! Der skal i stedet kigges indgående på overadministrationen og konsulentlagene, der i den grad er udgifttunge og belastende for det borgernære personale.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når jordemødre IKKE vil arbejde i Region Hovedstaden og søger væk, så er forholdene kritisable. Min svigerinde blev sendt syg hjem fra Rigshospitalets fødegang for 1 år siden, så der er noget, der IKKE fungerer. Patientforhold, personaletrivsel, løn, normering og HYGIEJNE skal forbedres væsentligt samtidig med at hele den grundlæggende incitamentsstruktur for ledelse i hospital... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Primær sundhedstjeneste er bedre og kan afværge behovet for voldsom forøgelse af specialiserede stor-sygehuse. Men er vi ikke mange nok til at have begge dele? Trygheden i nærmiljøet er også en meget vigtig faktor, især for ældre.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialt udsatte er ressourcesvage og skal have ekstra opmærksomhed for at få den rette behandling i rette tid. Der skal arbejdes med foreningslivet i langt større grad - ved at sørge for at de ressourcesvage kommer ind i meningsfulde fællesskaber vil det give en menneskelig gevinst ved forøget livskvalitet og derigennem også mindre behov for behandling, der i sidste ende vil ga... Læs mere

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør ikke være tvangsanbringelser af studerende på gymnasier. I øvrigt vil det også blive svært at nå de postulerede normeringer på gymnasierne. Vi er forbi det punkt.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et postnummerlotteri, og mange kommuner magter ikke opgaven. Det giver ulighed i sundhedsvæsenet.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det viser sig altid, at det IKKE bliver bedre. Det bliver dyrere. Rengøring bør være en del af alle hospitalers faste personale, især de farligere resistente bakterier kræver højt specialiseret rengøringsfaglighed, der kender de fysiske rammer.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Falske modsætninger - det kan blive væsentlig dyrere, hvis vi ikke kan anvende grundvand til drikkevand længere - også den sundhedsmæssige fremtidsfaktor er en væsentlig ubekendt, da giftgrunde kan påvirke mange generationer frem!

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Måske et klippekortsystem, men børnefamilier har større behov for lægebesøg end enlige erhvervsaktive borgere.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et administrativt ekstralag, som også kræver finansiering.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke en modsætning. Det er arbejdsforholdene, der skal ændres.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle områder skal dækkes - ellers er det ikke kollektivt - der skal fokuseres på mindre elbusser til yderområderne - det er vanvittigt, at der kører kæmpe dieselbusser rundt med fem personer i.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være muligt at få nogenlunde samme sundhedsopmærksomhed uafhængigt af bopælens geografi.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver god mening for de arbejdssøgende i sundhedsvæsenet, ikke så meget for de syge.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Telemedicin kan sagtens erstatte regelmæssige ikke livstruende konsultationer. Det er allerede muligt at lave telefoniske konsultationer.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien skal have et løft, men ikke på bekostning af andre sundhedsområder, et godt sted at hente økonomien er i det ALT for store administrative lag og indskudte ledelseslag. Somatisk sygdom rammer en person. Psykisk sygdom rammer ofte hele familien.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Folketingskandidat, Københavns Storkreds

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Byplanlægger, Arkitekt MAA, Vallensbæk Kommune

2012-d.d.

Uddannelse (1)

Cand. arch., Arkitektskolen i Aarhus, By- og landskab

1989-1994

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1056
Dansk Folkeparti
31636
Kommunalvalg 2021

481
Dansk Folkeparti
5907
Folketingsvalg 2019

ukendt
Dansk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
1056
Partiet i alt
31636
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
481
Partiet i alt
5907
Folketingsvalg 2019
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Sundhed
Trafik
Ældre

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat