260922-b7030ff9.jpeg
260922-b7030ff9.jpeg
RV
Radikale Venstre
Karin Friis Bach
Født 14/3/1965 i København - Gift - 3 børn - 3670 Veksø Sjælland
Nuværende stilling: Regionspolitiker
Hvorfor bør man stemme på dig?
Sundhedsvæsenet er udfordret! Det skyldes bl.a. en aldrende befolkning, dyrere behandlinger og mangel på personale. Hvis vi fortsat ønsker et godt og velfungerende sundhedsvæsen, er der brug for handling nu. Jeg vil arbejde for: MERE FOREBYGGELSE –både ved brug af ændret lovgivning og med individuelle indsatser. Vi skal rette op på social ulighed i sundhed. BEDRE SAMMENHÆNG – sundhedstilbud skal indrettes efter brugerne. Ikke omvendt. TILSTRÆKKELIGT PERSONALE – der er brug for en klar strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse af personale til fremtidens velfærd. EN INNOVATIV REGION – vi skal udnytte den nyeste sundhedsteknologi og skabe bedre forhold for forskning. EN KLIMAANSVARLIG REGION – der tager medansvar for at bekæmpe klimaforandringer ved alle regionens aktiviteter, f.eks. indkøb, byggeri og energiforbrug. Læs mere: www.karinfriisbach.dk
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger af, hvilke konkrete områder, pengene skal tages fra. Pengene kan kun tages inden for budgettet for "regional udvikling" (fx jordoprensning, miljøopgaver, cykelstier, kulturelle projekter m.m.)

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Danmark bruger vi kun privathospitaler utrolig lidt til at samarbejde med de offentlige hospitaler om at løfte sundhedsopgaven. Jeg mener, at der et er potentiale ift. mere samarbejde, hvilket vil kunne give bedre tilbud for patienterne - også uden at underminere de offentlige sygehuse.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akuttelefonen er grundlæggende en velfungerende ordning. Men arbejdspladsen kan i perioder være udfordret af mangel på personale, hvilket kan give længere svartider end ønsket.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger af, hvilke konkrete områder, pengene skal tages fra. Pengene kan kun tages inden for budgettet for "regional udvikling" (fx jordoprensning, kollektiv trafik, cykelstier, kulturelle projekter, m.m.)

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langt de fleste fødende i Region Hovedstaden er rigtig tilfredse, og der er en høj sikkerhed ved fødslerne. Men fødeafdelingerne har været økonomisk presset gennem et stykke tid, hvilket bl.a. har ført til travlhed og mange opsigelser. Dette giver dårligt arbejdsmiljø og utilfredsstillende arbejdsvilkår for de ansatte og det skal der rettes op på.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at holde fast i, at de behandlinger, der kræver højt specialiseret viden, kun udføres på enkelte sygehuse, så man kan opretholde rigtig gode behandlinger på et højt fagligt niveau. Det har patienterne brug for, hvis de lider af alvorlige sygdomme.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede i sidste års budget afsat penge til dette formål - bl.a. til socialsygeplejersker. Men hvis det ikke er nok, bør der sikres flere penge til området, så de meste udsatte kan få samme niveau af sundhedstilbud som alle andre.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det gælder især for de højt specialiserede specialtilbud. Ikke nødvendigvis de mere almindelige tilbud. Det bør overvejes for de enkelte tilbud, hvad der er bedst.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke imod outsourcing, men kun når det giver mening. Dvs. at man ikke kan gøre det lige så godt og billigt selv.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger af hvilke andre områder, pengene konkret skal tages fra. Pengene kan kun tages inden for budgettet for "regional udvikling" (fx rensning af grundvand, kollektiv trafik, cykelstier, kulturelle projekter, m.m.)

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør holde fast i det grundlæggende princip om, at det er gratis at gå til lægen i Danmark. Samtidig bør vi dog se på den ulighed, der er i forbindelse med betaling til visse sygdomsområder, fx til tandlæge, psykolog, fysioterapeut m.m.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har netop i budgettet for 2022 tilført flere midler til fødeafdelingerne på bekostning af de øvrige afdelinger. Jeg regner med, at dette vil hjælpe, og at vi næste år kan prioritere andre områder, der også har brug for flere ressourcer.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil bare betyde, at buslinjerne i de tyndt befolkede dele af regionen ender med at blive lukket. Og så bliver det endnu sværere at få solgt boliger i området.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at sikre så ensartet et beredskabstilbud på tværs af landet, som det er muligt.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Planlægning af eventuelle nye metrolinjer i København bør ses i et bredere perspektiv.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har været underprioriteret gennem en lang periode. Samtidig er der et stigende antal patienter, der har brug for hjælp. Så der er brug for et særligt fokus på Psykiatrien. Dog helst med nye midler udefra, så det ikke behøver gå ud over andre områder.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Formand for Sundhedsudvalget, Danske Regioner

2018-d.d.

Bestyrelsesmedlem, Danske Regioner

2018-d.d.

Medlem af Sundhedsudvalget, Region H

2018-d.d.

2. næstformand, Region H

2018-d.d.

Regionrådsmedlem og FU-medlem, Region H

2014-d.d.

Formand for Sundhedsudvalget, Region H

2014-2017

Erhvervskarriere (5)

Forskningsassistent, Københavns Universitet

2012-2015

Leder af GCP-enheden, Københavns Universitetshospital

2002-2012

Informationsfarmaceut, IRF, Lægemiddelstyrelsen

2000-2002

Projektfarmaceut, Klinisk Farmakologisk afd. , Bispebjerg Hospital

1997-1999

Clinical Trial Auditor, Novo Nordisk

1996-1997

Uddannelse (1)

Kandidat, Københavns Universitet, Farmaceut

1984-1990

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

13406
Radikale Venstre
93614
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

12652
Radikale Venstre
74270
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
13406
Partiet i alt
93614
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
12652
Partiet i alt
74270
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Regional udvikling
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat