149402-fe2def79.jpeg
149402-fe2def79.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Trine Egetved
Født 27/7/1976 i Hillerød - Gift - 4 børn - 3210 Vejby
Nuværende stilling: Pensionsmægler
Hvorfor bør man stemme på dig?
Du har krav på politikere, som passer på vores kommune. Vores skove, havet, strandene, de åbne vidder og den smukke blå himmel. Og ikke mindst alle os, som har valgt Gribskov Kommune til. Jeg ønsker et kommunalt system, der er enkelt, gennemskueligt og løsningsorienteret uden unødigt bureaukrati, samt en respektfuld og ordentlig dialog med kommunens borgere. Det ligger mig meget på sinde at hjælpe socialt vanskeligt stillede borgere. Derfor har jeg særligt fokus på omsorgen af vores ældre, børn og unge. Et møde med kommunen skal ikke være en slåskamp, som kun dem med overskud kan klare sig igennem. Jeg arbejder for et godt erhvervsklima, som kan tiltrække flere arbejdspladser samt byudvikling med respekt for vores kommunes udtryk, natur og autenticitet. Jeg er garant for et fremtidigt Gribskov, hvor vi sørger for udvikling i respekt for omgivelserne, omsorg til alle borgere, ordentlig børnepasning, folkeskoler med høj faglighed og trivsel, samt en omsorgsfuld og værdig ældrepleje.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, på sigt skal skatten ned. Men må også erkende, at det bliver ikke muligt som det allerførste. Det er kommunens samlede økonomi for presset til.

Det er en god beslutning, at Gribskov Kommune igen er blevet hovedleverandør af hjemmesygepleje og hjemmepleje, efter det i en årrække har været privatiseret.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Plejen er blevet dyrere og kvaliteten er endnu ikke bedre. Tværtimod ser vi stort frafald af personale og utilfredse borgere. Vi mener, at private leverandører er en god ting. Men det kan en kommunal hjemmepleje også være. Hvis den er drevet ordentligt. Der er et stykke vej endnu til vi kan sige, at hjemmeplejen fungerer optimalt.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det øger den mentale og fysiske sundhed. Derfor skal vi investere i og udvikle vores idrætsanlæg.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal huske på, at det offentlige skal hjælpe dem der ikke kan selv og IKKE dem der ikke gider selv. Vi skal alle bidrage med det vi kan, så der er penge nok til dem der virkelig har brug for hjælp.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja på den lange bane. Vi har en meget høj grundskyld. Men der er desværre ikke økonomi til det på nuværende tidspunkt.

Glostrup Byråd bør – på bekostning af andre velfærdsområder – sætte penge af til en tværkommunal indsats for at rense Arresø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange flygtninge som fint integrerer sig i samfundet. Men der er også nogle som skaber problemer og utryghed.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Gribskov bruges der mange penge på højt sygefravær og vikarer. Der skal arbejdes med arbejdsmiljø og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Det vil helt automatisk fjerne penge fra vikarlønninger og frigøre dem til bedre pleje.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tidlig indsats er altafgørende og den tidlige indsats begynder i daginstitutionerne. Pengene vil betale sig hjem i længden med færre dyre indsatser, når børnene bliver større. Det er en god og klog investering.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det mener jeg bestemt ikke. Det er vigtigt at kommunen udvikles med respekt for natur og autenticitet.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Cykelstier er umådeligt vigtige - både for dem der bor her og for turismen i området. Men det betyder ikke at vejnettet må forfalde. For en god infrastruktur er en livsnerve i Gribskov. Ellers får vi ikke folk til at flytte hertil.

Det er en rigtig beslutning at forbyde rygning på kommunale arealer, og at kommunalt ansatte ikke må ryge i arbejdstiden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke sættes flere penge af til den indsats, men arbejdes på, at der arbejdes mindre bureaukratisk, så pengene bruges klogere.

De lokale skoleafdelinger i Esrum og Blistrup bør løsrives fra de større skoler i Græsted og Gilleleje – på samme måde som Ramløse Skole er blevet løsrevet fra Nordstjerneskolen i Helsinge.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det kan gøres for den økonomi skolen allerede drives for, så kan skolerne sagtens være selvstændige, hvis det vurderes at det kan give bedre kvalitet og større lokal tilslutning.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, for idrætten gør en stor forskel for mange mennesker. Om der ligefrem skal bruges flere penge ved jeg ikke, men der bør ikke skæres ned på området.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur er meget vigtigt, men vi er nødt til at få styr på fundamentet og velfærden, før der kan sættes flere penge af end der allerede bruges til kunst og kultur.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal på skolerne være midler nok til at alle børn trives. For en ting er at hjælpe de udfordrede børn. Det skal vi naturligvis, men der skal også være voksne nok til de øvrige elever, så deres små udfordringer håndteres inden de er vokset til større problemer, som kræver større og dyrere indsatser.

Anders Gerner Frost har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

1.viceborgmester, Gribskov Kommune

2021-d.d.

Medlem af Udvalget for Børn og Familie, Gribskov Kommune

2017-d.d.

Medlem af Udvalget for Beskæftigelse, og Unge

2017-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget

2017-2018

Formand for Udvalget for Forebyggelse og Idræt

2017-2018

Formand, Børneudvalget

2014-2017

Erhvervskarriere (2)

Forsikringsmægler, Willis Towers Watson

2017-d.d.

Pensionsrådgiver og Driftskoordinator, Danica Pension

2002-2017

Uddannelse (1)

Pensionsmægler, Forsikringsakademiet

1998-2016

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1005
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021

ukendt
Det Konservative Folkeparti
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017

420
Det Konservative Folkeparti
1608
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1005
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
420
Partiet i alt
1608
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat