36798-9cd94e5d.jpeg
36798-9cd94e5d.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Thomas von Jessen
Født 29/1/1958 i Søborg - Gift - 2 børn - 2990 Nivå
Nuværende stilling: Lektor og organist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Mit udgangspunkt er de konservative kerneværdier: Frihed, Forskellighed og Ansvar. Den konservative grundtanke er først og fremmest Sammenhæng. På det grundlag vil jeg arbejde for tryghed og trivsel for familierne, seniorerne og kommunens erhvervsliv. De, der kan selv, skal selv; men vi har en fælles forpligtelse til at tage hånd om dem, der har behov for hjælp. Alle skal have lige adgang til uddannelse, sundhed og behandling. Vi skal finde balancen mellem den personlige frihed og det sociale ansvar. For det er jo højest en halv sandhed, at “enhver er sin egen lykkes smed” Vi skal i fællesskab passe på vores naturområder, så vi kan bevare vores kommune som grøn og attraktiv at bo i.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration sker bedst på arbejdsmarkedet. Den skal støttes først og fremmest af danskundervisning, og her skal kommunen træde til med sine tilbud om danskundervisning, hvis de statslige tilbud er forpasset, hvilket er en risiko med den lovgivning vi har.

Når Fredensborg Kommune bliver gældfri, er skattelettelser vigtigst.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når det er økonomisk forsvarligt, skal vi sænke personskatten til landsgennemsnittet 24,9%

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En mærkesag for mig har været en øget indsats over for kommunens hjemløse. De hjemløse har behov for støtte til at kunne flytte ind i eget hjem. De har også behov for støtte til at blive i eget hjem, og indsatsen over for dem skal bygge på disse to principper

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når det er økonomisk forsvarligt efter budgetlægningen skal personskatten i kommunen sænkes til landsgennemsnittet 24,9%

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre vores udendørs grønne kiler tæt på boligområderne som åndehuller for singler og familier.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle kommunens forvaltninger arbejder på, at offentlige ydelser kun tilgår dem, der har brug for dem og har ret til dem. Området udvikles løbende for at imødegå socialt bedragerig og fejl i behandlingen af sagsgangen, og der vil altid være et rum for forbedringer.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal afsætte flere midler til genoptræning. Borgere på arbejdsmarkedet skal gerne hurtigt tilbage til deres funktion og pensionister skal gerne tilbage til det gode og aktive pensionistliv.

En ny bymidte og et nyt butikscenter i Kokkedal er et godt projekt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selv om man godt undertiden kan bevare en lille skepsis over projektet baseret på de dårlige erfaringer vi har fra Fredensborg Bymidte for 12 år siden, er det gode ved projektet, at vi dels får en ny skole og en international skole samt en række større butikker mm. Projektet skal understøtte det eksisterende erhvervs- og handelsliv og modvirke, at kommunens borgere lægger over ... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ledige i kommunen skal tilbydes aktivering og opkvalificering og muligheden for en frisk start. De meget syge ledige skal fredes.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi må gøre alt for at nedsætte denne urimelige ekstraskat. Det økonomiske råderum skal skabes gennem løbende og gradvise effektiviseringer af servicen. Vi skal udvikle os og køre lidt længere på literen.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal prioritere initiativer, der sænker udledningen af CO2. Kommunen SKAL bidrage, så vi kan nå 2030-klimamålene

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere udgør et meget værdifuldt bidrag til vores arbejdsmarked. Det kræver, at vi tager godt imod dem og underviser dem inden for dansk sprog og kultur. Er det ført godt til ende, udgør de et værdifuldt bidrag. De få med fremmed baggrund, der er overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne, skal for en dommer som giver dem den straf, der passer til den begå... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældreplejen har først og fremmest brug for mere professionel ledelse for at blive bedre. Flere penge er absolut ikke løsningen. I værste fald har flere penge ingen effekt på ældreplejen. Der er først og fremmest brug for mere professionel og empatisk ledelse og for opbygning og justering af gode kulturer på institutionerne.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal øge antallet af ansatte i daginstitutionerne, da vi får flere børn. Dette følges ad.

Humlebæk Syd skal udbygges, men kun med bofællesskaber for seniorer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den centrale del af Humlebæk Syd skal fredes, så området kan forblive et grønt åndehul, hvor bargere og familier kan få fornyet "strøm på batterierne"

Thomas Lykke Pedersen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den gode udvikling de seneste 4 år er hele byrådets fortjeneste. De store beslutninger er truffet ved brede forlig.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal inddrage private aktører i ældreplejen som et godt supplement, der kan bidrage som vejviser i udviklingen og forbedringen af servicen over for borgerne.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre kommunens grønne kiler ved boligområderne som åndehuller for borgerne og bevare dem. Vi skal også bevare udsynet i vores åbne land. Vi skal arbejde på, at dele af transportkorridoren udvikles til erhvervsområde, fx i det begrænsede område i Kokkedal lige vest for motorvejstilkørslen, hvor der også er højspænding, der løber igennem, men hvor udvikling til erhvervs... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er et vedligholdelsesefterslæb på stier og veje mange steder i kommunen, som vi skal indhente, og det gerne så hurtigt som muligt. Nye cykelstier er også vigtigt, og en cykelsti langs begge kongeveje skal højere op på anlægsoversigten

Der skal – på bekostning af andre velfærdsområder – afsættes midler til at bygge en svømmehal i Nivås nye bymidte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En svømmehal i Nivå bymidte vil give kommunens skolebørn mulighed for svømmeundervisning. Der skal også være et varmvandsbassin til behandling af muskel- og ledsmerter.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Arbejdsløsheden er er lige nu meget lav, og der brug for alle ledige hænder på både det offentlige og private arbejdsmarked. Der er imidlertid også en lille gruppe ledige, der er for syge til at arbejde, og denne lille gruppe bør fredes.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nogle af vores idrætsanlæg er meget nedslidte og trænger til renovering og opgradering. Der er en efterspørgsel på dette fra brugerne, som vi skal efterkomme.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst, kultur, udstillinger og koncerter vil bidrage til, at gøre Fredensborg Kommune til en god bosætningskommune. En bedre kulturprioritering vil slet ikke skade de store velfærdsområder i kommunen. Kommunens kulturbudget er på 3% af bruttobudgettet, inkl. de lovpligtige områder, bibliotekerne og musikskolen. De store velfærdsområder vil knap nok opdage, hvis en lille del her... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børn med særlige problemer og særlige diagnoser skal først og fremmest i specialtilbud, hvor den rette professionelle viden til at hjælpe dem er til stede. Hvem disse børn er, skal skolerne blive bedre til at spore, så ikke mange normale børn i en normal og aktiv udvikling fejlbedømmes og på et for spinkelt grundlag sendes til et specialtilbud

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som følge af klimaproblemerne og 2030-målene skal vi udbygge antallet af ladestandere på parkeringspladserne.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune

2017-d.d.

Medlem af Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget., Fredensborg Kommune

2017-d.d.

Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Fredensborg Kommune

2017-d.d.

Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune

2010-2013

Erhvervskarriere (1)

Lektor, Gammel Hellerup Gymnasium

Ukendt dato

Uddannelse (1)

cand. mag. et art., Københavns Universitet

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

426
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021

204
Det Konservative Folkeparti
4860
Regionsrådsvalg 2017

479
Det Konservative Folkeparti
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017

304
Det Konservative Folkeparti
1934
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
426
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
204
Partiet i alt
4860
Regionsrådsvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
479
Partiet i alt
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
304
Partiet i alt
1934
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat