Øresundsregionen – succes eller fiasko?

Visionerne var store for Øresundsregionen da Øresundsbroen åbnede 1. juli 2000.
Arbejdskraft, erhvervsliv, forskning og kultur skulle smelte sammen på tværs af Øresund.
Men hvordan er det så gået med de store drømme for det dansk/svenske samarbejde 20 år efter?
Det undersøger vi i serien ”Øresundsregionen – succes eller fiasko”

Det er ikke let at være pendler i Øresundsregionen 1:3

Tue Ertmann bor i Malmø og pendler hver dag til Danmark. Han oplever ikke et tæt samarbejde mellem Danmark og Sverige.
24/6/2020