Efter fagforeningers anklager - Landsforening afviser, at mobbeproblemer er menighedsrådets skyld

Næstformand for Landsforeningen for Menighedsråd afviser, at det alene er menighedsrådene, der er roden til mobning og et dårligt psykisk arbejdsmiljø i kirkerne.

Det er menighedsrådenes skyld, når arbejdsmiljøet i en kirke er skidt. Medlemmerne er uprofessionelle og derfor ikke egnede til at være arbejdsgivere.

Det er budskabet fra fire fagforeninger, hvis medlemmer er ansat i landets kirker som kirkefunktionærer, efter at TV 2 Lorry i juli har afdækket omfattende problemer med mobning og psykisk dårligt arbejdsmiljø i kirkerne i Københavns Stift.

Næstformand for Landsforeningen for Menighedsråd, Inge Kjær Andersen, kan godt genkende, at der kan være problemer med det psykiske arbejdsmiljø i landets kirker.

- Jeg vil sige, at jeg tidligere er blevet overrasket over, hvad der kan foregå i kirkerne. Det virker som om, at man har en forventning om, at fordi det handler om næstekærlighed, så skulle kirker være så meget bedre arbejdspladser end andre steder, siger hun til TV 2 Lorry.

Næstformanden mener dog ikke, at konflikterne udelukkende er menighedsrådendes skyld.

- Der skal flere parter til at skabe og løse problemerne, så jeg kan også påpege tilfælde, hvor menighedsrådet har opført sig professionelt, men der er problemer alligevel, så det er bare mere komplekst end som så, siger hun og påpeger, at hvor mange mennesker samles må der ske konflikter.

- Jeg kan for eksempel heller ikke gå ind og sige, der ikke foregår seksuel chikane i Folkekirken, det er jeg sikker på, at der gør, men jeg tror bare, der er nogle grundvilkår, når man sætter flere mennesker sammen, lyder det.

Uprofessionelle som arbejdsgivere

Anklagen fra de fire fagforeninger, der mandag udtalte sig til TV 2 Lorry om de omfattende problemer med arbejdsmiljøet i Københavns Stift lyder, at medlemmerne af menighedsrådene er uprofessionelle, fordi de er frivillige og ikke nødvendigvis har arbejdsgivererfaring.

Hanne Gram, der er formand for landsbrancheklubben for 3F's medlemmer ved kirker og kirkegårde siger til TV 2 Lorry:

quote Jeg mener bestemt, at menighedsrådet skal beholde arbejdsgiveransvaret for kirkefunktionærerne

Næstformand for Landsforeningen for Menighedsråd, Inge Kjær Andersen

- Det giver jo problemer, at det er menighedsrådet, der er arbejdsgiver, fordi de ikke er professionelle. Det er en kendsgerning, og vores problemstillinger kan opstå ved, at man ikke får den korrekte løn, og der er problemer med lønudbetaling.

- Menighedsrådet ved for lidt om ansattes arbejde. Det er der slet ingen tvivl om, siger Gert Rhinstrøm Schmidt, formand for Danmarks Kirketjenerforening.


Det er Inge Kjær Andersen dog langt fra enig i - og hun mener også, at ansvaret for det gode arbejdsmiljø ikke kun hviler på skuldrende af menighedsrådet:

- Det er selvfølgelig klart, at det er menighedsrådets ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi har uddannet vores medlemmer til at have den arbejdsgiverfunktion. Man har også som ansat et ansvar for at fortælle, hvad det er, man laver. Man må også selv fortælle menighedsrådet, hvad det er, der giver udfordringer, siger hun.

Strukturen skal ikke ændres

Enhedslistens kirkeordfører Christian Juhl siger til TV 2 Lorry, at han mener, at ledelsesstrukturen i Folkekirken skal ændres. Der skal ansættes professionelle arbejdsgivere, og de skal svare direkte til biskoppen, siger han.

Men her er Inge Kjær Andersen heller ikke spor enig. 

- Jeg mener bestemt, at menighedsrådet skal beholde arbejdsgiveransvaret for kirkefunktionærerne, siger hun, men påpeger, at der kan opstå problemer, fordi der er to ledelsessøjler i Folkekirken.

Det betyder, at præsterne svarer til en arbejdsgiver, mens kirkefunktionærerne svarer til en anden, og det kan, mener hun, skabe dårlige situationer, fordi eksempelvis APV'er ikke bliver lavet for begge personalegrupper på samme tid.

- En APV handler om arbejdspladsen, men hvis vi skal vedblive at lave hver vores APV i hver vores søjle, så skal det ske samtidig, og vi skal have fælles drøftelser af de udfordringer, der er påpeget i dem. Jeg har ikke den gyldne løsning - jeg tror vi kan samarbejde og blive bedre til det i den eksisterende struktur. Jeg synes ikke, der er brug for en strukturel ændring, siger hun.

Menighedsråd skal sammenlignes med et regionsråd

TV 2 Lorry har beskrevet en række mobbesager i Nathanaels Kirke på Amager. Her har man i midten af juli fået en ny menighedsrådsformand - en formand, der af tre kilder, og en række anonyme kilder, bliver anklaget for at have mobbet og chikaneret flere medarbejdere til opsigelse.

- Jeg forholder mig ikke til, hvem der er formand, og hvem der ikke er formand. Det har hverken jeg eller biskop indflydelse på. Hvis man vil have indflydelse, så skal man selv stille op til udfyldningsvalget til september, sagde provst Michael Krogstrup Nissen til TV 2 Lorry om sagen.

quote Det skal ikke sammenlignes med en chef på en almindelig arbejdsplads. Du skal sammenligne det med en borgmester eller en regionsrådsformand, fordi vi er demokratisk valgte

Næstformand for Landsforeningen for Menighedsråd, Inge Kjær Andersen

Adspurgt, om det giver mening, at en person, der har så mange mobbeanklager i ryggen, kan blive formand for menighedsrådet, svarer Næstformand for Landsforeningen for Menighedsråd, Inge Kjær Andersen:

- Det skal ikke sammenlignes med en chef på en almindelig arbejdsplads. Du skal sammenligne det med en borgmester eller en regionsrådsformand, fordi vi er demokratisk valgte.

- På en arbejdsplads må alle tage et ansvar og få ryddet op i tingene, det gælder alle valgte menighedsrådsmedlemmer, præster og de ansatte, og det gælder også det gejstlige tilsyn, både provst og biskop, siger hun.

Og så er der en sidste anklage fra de fire fagforeninger, som TV 2 Lorry har bedt Inge Kjær Hansen forholde sig til: Nemlig, om menighedsrådsmedlemmer "bare gerne vil have magt"?

- Det er ikke umiddelbart noget, jeg kan genkende - dermed ikke sagt, at det ikke forekommer, men det er ikke noget, jeg kan genkende, lyder svaret.

Selv Inge Kjær Hansen ikke ser for sig, at man ændrer i ledelsesstrukturen, så har TV 2 Lorrys afdækning af arbejdsmiljøet i Københavns Stift fået hende til at skærpe blikket mod problemet:

- Vi sætter fokus på, hvordan man forebygger mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø, og hvordan man laver APV'er til efteråret. Den her afdækning har fået mig til at sige, at nu synes jeg, vi skal huske at fokusere på det, siger hun.

Hvor er Joy Mogensen?