Hvem lukker du ind, når der skal flettes på vejen?

Familier med bil i 2017

61% familier råder over bil

2,53 mio. personbiler i Danmark i 2017

Trafikvæksten på udvalgte motorveje 2010-2017

Motorring 3

Køge Bugt Motorvejen

Hillerødmotorvejen

Trængsel på vejene: Spildte timer i køkørsel.


En del rejsende bruger mere end 30 pct. af samlet rejsetid i køkørsel i myldretiden


Over 31% flere biler på motorvejene siden 2010