Støjplagede metronaboer får ret til genhusning

Nabopakke, som blandt andet giver metronaboer ret til genhusning, er faldet på plads. Pris: 300 millioner.

Foto: TV2/Lorry

Forligspartierne om metrobyggeriet har indgået en aftale om en såkaldt nabopakke. Det siger transportminister Magnus Heunicke (S).

Pakken giver blandt andet støjplagede metronaboer ret til genhusning og skønnes samlet at koste 300 millioner kroner, som betales af Metroselskabet.

Se video: Metrobyggeri - ny lov på vej

- Jeg er glad for at have en aftale på plads. Et bredt flertal skaber klarhed for metronaboerne, siger ministeren om pakken, som altså er faldet på plads uden De Konservative, som ellers er med i forligskredsen bag metrobyggeriet.

Udsigten til flere års forsinkelser og ekstra udgifter i milliardklassen på grund af klager fra støjplagede naboer kræver handling nu, siger ministeren.

- Det er mig pålagt at handle, når projektet skrider i en sådan grad. De Konservative mangler lederskab for hele hovedstaden, siger Magnus Heunicke om De Konservatives tøven for at stemme ja til nabopakken.

- Det er vigtigt for os, at vi overholder alle frister, for hver måned fordyrer projektet med 100 millioner kroner, og naboerne må leve med usikkerhed. Så vi er nødt til at handle, siger transportministeren.

Ret til genhusning på Metroselskabets regning

Nabopakken giver blandt andet københavnere, der plages af støj fra byggeriet af den nye metrolinje, ret til genhusning på Metroselskabets regning.

Beboerne har hidtil kun haft begrænset adgang til genhusning i et antal lejligheder ejet af Metroselskabet, men fremover har de et decideret krav på en erstatningsbolig.

Metronaboerne kan også vælge at lade Metroselskabet købe deres bolig til markedspris, og hvis de vælger at blive boende, har de bedre mulighed for at få erstatning.

Max. 20.000 kr. om måneden i erstatning

Det maksimale beløb er fortsat 20.000 skattefrie kroner om måneden til de mest støjplagede naboer, men flere kan få erstatning i længere perioder.

Til gengæld fjernes altså metronaboernes mulighed for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og det var den del af pakken, som De Konservative var mest skeptiske over.

Nabopakken er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringspartierne, SF, Venstre og Dansk Folkeparti.

Ifølge Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er det udsigten til store ekstraregninger for metroen, der kræver politisk indgriben.

- Der er opstået en meget alvorlig situation omkring hele metroprojektet.

Hvis vi ikke handler nu, hvor projektet hænger i luften, og forudsætningerne er ved at skride, så bliver det meget dyrt, siger han.

- Vi kan ikke leve med den usikkerhed, der er. Og da slet ikke i forhold til de naboer der ikke ved, om de er købt eller solgt.

Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, mener også, at det var nødvendigt at handle nu:

- Vi sikrer de naboer, der har gener ved metrobyggeriet, en bedre mulighed for at få erstatning. Det, vi fjerner, er en lille gruppes adgang til at opfinde nye miljøsager hele tiden, og som skubber det her.

Fakta: Det indeholder den nye metro-aftale

Nabopakke til 300 millioner, som blandt andet giver metronaboer ret til genhusning, er faldet på plads.

Metrobyggeriet i København er efter en stribe udsættelser i fare for at skride, både hvad angår tidsplan og budget. Derfor indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og SF fredag en aftale, der skal få projektet tilbage på sporet.

Aftalen indebærer:

* En såkaldt nabopakke til 300 millioner kroner - udgifter, som Metroselskabet skal afholde, og som indeholder følgende fire elementer:

1. Erstatningerne forbedres - de bliver baseret på tilladt støj i stedet for faktisk støj. Max-beløbet er forsat 20.000 kr. om måneden skattefrit, men flere borgere vil få erstatning, og de vil få det i længere perioder.

2. Erstatningerne modregnes ikke i sociale ydelser.

3. De mest støjramte naboer får ret til midlertidig genhusning. Vælger beboerne det, betaler Metroselskabet for erstatningsboligen.

4. De mest støjramte naboer kan anmode Metroselskabet om at købe ejendommen til markedspris.

* Til gengæld sættes der prop i adgangen til at klage over miljøsager til Natur- og Miljøklagenævnet.

* Ny VVM (Vurdering af virkning på miljøet) og miljøvurdering af Cityringen, herunder grundlaget for den udvidede arbejdstid.

Kilde: Ritzau

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik