Metroen vildleder om støj

Metroselskabet misinformerer politikere og borgere, når den offentlige bygherre sammenligner støjbelastningen fra byggeriet med trafikstøjen i hovedstaden.

Både Miljøstyrelsen og miljøtilsynet finder det misvisende at sammenligne støjkilderne, skriver Politiken fredag.

Metroselskabet har søgt lokalpolitikerne om lov til at udvide arbejdstiden massivt, så naboer vil blive udsat for byggestøj sent om aftenen og om natten.

I ansøgningen til politikerne hedder det:

»Hovedparten af de boliger, som påvirkes af støj fra byggerierne, er i forvejen påvirket væsentligt af trafikstøj«.

I medierne har selskabets direktør. Henrik Plougmann Olsen, gentaget budskabet.

»Det er jo et støjniveau, der svarer til det, som folk, der bor op ad de mest trafikerede indfaldsveje i København, oplever døgnet rundt«, sagde han eksempelvis til TV 2 Lorry 16. maj.

Men det er en misvisende sammenligning, understreger myndighederne:

»Fagligt set giver det ingen mening at sammenligne vejtrafikstøj med byggepladsstøj. Dels fordi støjens karakter er forskellig, og dels fordi man bruger meget afvigende målemetoder for at beskrive støjens styrke.

Eksempelvis er 60 decibel vejstøj ikke særlig højt, hvorimod 60 decibel fra byggerier er så højt et niveau, at det normalt ikke accepteres om aftenen og om natten«, siger Jørgen Jakobsen, specialkonsulent i Miljøstyrelsen, til Politiken.

Han uddyber, at trafikstøj er en mere acceptabel støjkilde, mens byggestøj lyder på mange forskellige måder og generelt virker mere generende. Naboerne risikerer aften- og nattestøj på op til 77 decibel, hvilket eksperter finder direkte sundhedsskadeligt.

Også Teknik- og Miljøforvaltningen i København tager afstand fra at sammenligne de to støjkilder:

»Det må stå for Metroselskabets egen regning. Ud fra vores optik giver det ikke nogen mening at sammenligne de her to lydtyper«, siger udviklingsdirektør Jens Elmelund til Politiken.

Metroselskabets miljøchef, Margot Brabrand, fastholder over for Politiken, at det giver mening at sammenligne de to støjtyper:

»Udrykningskøretøjer, motorcykler, store lastbiler og andre meget støjende køretøjer, der passerer byggepladserne, kan ændre lydbilledet, så det er i niveau med støjen fra byggepladsen.

Vore målinger viser, at vejstøjen ved naboerne mange steder er sammenlignelig med byggestøjen«, siger hun til Politiken.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Tricktyveri tricktyve stjæle

"En blanding af dygtighed og held" - Betjent spottede mistænkt under sin løbetur

nybyggeri carlsbergbyen

Flere og flere københavnske boliger er uden bopælspligt

Genåbning i Køge mandag d. 1. marts

Rød løber, blomster og tårer: Sådan foregik genåbningsfest i Køge

skibe københavn

Med Lynetteholm følger en farlig indsejling for store skibe og fritidssejlere

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere