Metropol

Region Hovedstaden: En international metropol.

Region Hovedstaden står overfor store udfordringer de kommende år, hvis regionen skal være i stand til at klare sig internationalt og i konkurrence med udlandet og samtidig skal lykkes med at forbedre alt lige fra klima til borgernes sundhedstilstand.

I denne programserie fra 2013 ser vi nærmere på de udfordringer, regionen står overfor. Vi sætter fokus på alle de projekter, der findes rundt om i området og som måske kan vise vejen frem.

Programserien omfatter 28 programmer og er produceret i samarbejde med Region Hovedstaden.

Hovedstadsregionen, Danmark og resten af verden står overfor en stor omstilling af den måde, vi producerer og forbruger energi på. Kul, olie og naturgas forsvinder, så hvis vi fremover skal blive ved med at have strøm i stikket og varme i radiatoren, må vi udnytte de energikilder, der ikke slipper op. Vi undersøger, hvor sandsynligt det er, at sol, vind og biomasse kan erstatte de fossile brændsler i tide - og om vi får vækst og arbejdspladser ud af det som sidegevinst.

Metropol om Grøn energi

27/8/2013