Metropol

Region Hovedstaden: En international metropol.

Region Hovedstaden står overfor store udfordringer de kommende år, hvis regionen skal være i stand til at klare sig internationalt og i konkurrence med udlandet og samtidig skal lykkes med at forbedre alt lige fra klima til borgernes sundhedstilstand.

I denne programserie fra 2013 ser vi nærmere på de udfordringer, regionen står overfor. Vi sætter fokus på alle de projekter, der findes rundt om i området og som måske kan vise vejen frem.

Programserien omfatter 28 programmer og er produceret i samarbejde med Region Hovedstaden.

I denne udsendelse ser nærmere på velfærdsteknologi, dens potentiale ogudfordringer.65-årige Bruno Jensen fra Ølstykke har fået indopereret en ny hjerteklap. Under normale omstændigheder ville det betyde, at han hver 14. dag skulle tage turen til Herlev Hospital for at blive tilset af en læge. En ny teknologi gør imidlertid Bruno i stand til at klare det hele hjemme fra stuen. Bruno Jensens eksempel er blot ét af flere på, hvordan velfærdsteknologi gør livet nemmere for syge og ældre borgere. Men på samme tid kan det også være et eksempel på, hvordan vi tackler en af velfærdssamfundets helt store udfordringer i fremtiden - nemlig det faktum, at der om ca. 30 år vil være 66 procent flere borgere over 70 år end i dag. Med andre ord: Færre skal passe flere. Et øget behov for innovative velfærdsløsninger rummer et enormt potentiale for regionens mange dygtige virksomheder. Vi ser nærmere på, hvad man gør for at skabe vækst.

Metropol 14/3-2013

13/3/2013