Meningsmaskinen

'Meningsmaskinen' var et debatprogram hvor skiftende paneler diskuterede samfundsemner indenfor kultur, politik og økonomi m.v.

I dag er første dag i den store lockout på skoleområdet. Omdrejningspunktet i konflikten er lærernes arbejdstid - især fordelingen mellem undervisningstimer og forberedelsestid. Konflikten betyder aflyst undervisning for mere end 800.000 elever og berører dermed tusindvis af borgere i Hovedstadsregionen. Hvis konflikten trækker i langdrag har regeringen mulighed for at stoppe lockouten med et lovindgreb. Lærernes egen forhandler Anders Bondo har tidligere sagt, at der er penge i kassen til op mod to måneders konflikt. Er det rimeligt at bruge lockout-værktøjet i en konflikt om lærernes arbejdstid? Hvem vil regeringen støtte med et eventuelt lovindgreb? Hvor længe får konflikten lov at vare før regeringen griber ind? Hvad vil et eventuelt lovindgreb indeholde? Vi spørger vores politikerpanel, som i dag består af: Sophie Hæstorp Andersen (Soc.dem.) Rosa Lund (Enhedsl.) Bent Bøgsted (DF) Benedikte Kiær, (Kons.)

Meningsmaskinen

2/4/2013