Højhuse i villabaghaven: Beboere føler sig røvrendt

Overalt i hovedstadsområdets kommuner vokser der i øjeblikket etagebyggerier frem. Men ikke alle borgere deler politikernes byggekløe.

Flere ældre vil i fremtiden dræne kommunekasserne. Derfor forsøger politikerne at lokke nye skattebetalere til byerne ved hjælp af nye boliger.

En af de kommuner, hvor det går rigtig stærkt med udviklingen er Vallensbæk på Vestegnen. De seneste 10 år er kommunens indbyggertal vokset fra knap 13.000 til 16.500. En af dem, som er flyttet til, er Jacob Lysgaard og hans familie.

quote Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i snart 10 år, og jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har ændret kommune- og lokalplaner

Kenneth Kristensen Berth, Dansk Folkeparti, Vallensbæk

- Vi kunne godt tænke os at komme væk fra København. Få noget privatliv og en dejlig have, siger Jacob Lysgaard, da TV 2 Lorry møder ham i hans have på Liselundsvej i Vallensbæk.

Men drømmen om en ugeneret have kan være fortid inden længe. For kommunen vil med et nyt lokalplansforslag tillade etagebyggeri på erhvervsgrunden lige ovre på den anden side af gaden.

- Det er super fint, at der kommer flere borgere til kommunen. Det har jeg absolut ikke noget imod. Jeg synes bare ikke, at det skal ske på bekostning af dem, som bor her i forvejen, siger Jacob Lysgaard.

Vallensbæk er kendt for sine flade villakvarterer, men det vil i de kommende år ændre sig. For der er planer for adskillige etagebyggerier i kommunen. En udvikling som kommunens to største partier er bannerfører for.

Flere steder i Lorryland er villaejere godt utilfredse med højt boligbyggeri i villakvartererne. Blandt andet i Vallensbæk, Helsingør og Rødovre. Vi sætter fokus på de upopulære højhuse i villabaghaverne.

- Der er brug for 100.000 nye boliger i hovedstadsområdet frem mod 2030. Og Vallensbæk kan ikke bare isolerer sig og sige, at det vil vi ikke være en del af, siger kommunens 1. viceborgmester, Søren Wiborg, fra Socialdemokratiet.

- Det er meget vigtigt, at vi lokker attraktive børnefamilier til, som kan lægge penge i kommunekassen. Kun på den måde kan vi holde vores nuværende høje serviceniveau og holde skatten i ro, siger Vallensbæks konservative borgmester, Henrik Rasmussen.

Men kommunens eneste oppositionsparti, Dansk Folkeparti, er ikke enige i udviklingen.

- Jeg synes, at vi skal tage hensyn til dem, som bor her i forvejen. Vi har mange eksempler på, at der bliver bygget højere end først planlagt. Hvilket har givet enorme indbliksgener for Vallensbækborgerne, siger Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti.

Det sker overalt i hovedstadsområdet 

Vallensbæk er langt fra eneste kommune i Hovedstadsområdet, hvor beboere oplever gener på grund af kommunernes byggelyst.

Vi har adskillige gange de seneste år besøgt utilfredse borgere i f.eks. Søborg, Køge, Rødovre og Helsingør.

I øjeblikket verserer der en sag i Espergærde, som har stået på i over to år. På en villavej har Helsingør Kommune givet tilladelse til etagebyggeri klos op ad en grundejers baghave.

Grundejeren klagede og fik medhold i Statsforvaltningen. Sagen er derfor sendt retur til Helsingør Kommune, som igen skal tage stilling til indbliksgenerne.

Advokaten som har taget sig af sagen i Espergærde er efterfølgende blevet kontaktet af et hav af grundejere fra forskellige kommuner.

- De er udsat for den samme problemstilling. Der bliver bygget alt for tæt på deres ejendomme, så de bliver chikaneret af indbliks- og skyggegener. Politikerne skal passe på. De risikerer altså, at politikerleden stiger. For folk føler sig rent ud sagt røvrendt, siger den tidligere advokat Peter Michael de Fine Lassen.

- Ifølge den nu pensionerede advokat er kommunerne blevet alt for villige til at ændre kommuneplanerne for at gøre investorerne tilfredse. 

- Man kan ikke være sikker på at, hvis man flytter til en kommune og har undersøgt planforholdene - altså kommuneplanen, så kan man ikke være sikker på at den holder vand de følgende år. Den kan godt blive ændret forholdvis hurtigt, siger Peter Michael de Fine Lassen.

Kan man stole på kommuneplanerne?

I Vallensbæk oplever Dansk Folkeparti også, at kommuneplanerne, som er en samlet plan for kommunens udvikling, bliver ændret. For kommunalbestyrelsen kan, hvis en investor kommer med en pose penge, ændre planerne for et område, ved at lave et såkaldt kommuneplanstillæg.

- Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i snart 10 år, og jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har ændret kommune- og lokalplaner. Det er investorerne og "udviklerne", som bestemmer udviklingen i Vallensbæk og andre kommuner, siger Kenneth Kristensen Berth.

Vallensbæks borgmester indrømmer, at kommunens kommuneplan hen over årene er blevet mere fleksibel.

- Kommuneplanen er noget, man som borger selvfølgelig skal have tillid til. Men man må også bare sige, at der sker så meget udvikling i Hovedstaden i øjeblikket, og vi er i en højkonjunktur. Det betyder, at "udviklerne" er meget interesseret i vores områder. Og det er jo svært at sige nej til. For hvis kommunen ikke vækster, så bliver der flere som skal forsørges af det offentlige og færre til at betale, siger Henrik Rasmussen.