Spektakulær naturoplevelse: Her runger skoven af liderlige brøl

I Lorryland er det bedste sted at se krondyr i brunst i Dyrehaven nord for København.

En af efterårets spektakulære naturoplevelser står for døren - krondyrenes brunst.

Det er nemlig nu – og et par måneder frem – at næste generation krondyr skal etableres – og det går ikke stille for sig.

Det skriver i Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kronhjortens dybe brøl kan nemlig høres flere kilometer væk. Alt sammen for at tiltrække det modsatte køn – hunnerne – og for at skræmme rivaler væk.

Krondyrenes dybe, og kraftige brøl er et fast indslag – ligesom du af og til også vil kunne høre den særlige lyd af gevirer, der støder sammen, hvis kampen om hunnernes gunst fører til kamp mellem hjortene.

I TV 2 Lorrys sendeområde er det i Dyrehaven nord for København, som er det bedste sted at se krondyr.

Der er dog også mindre bestand i Tisvilde- og Valby Hegn.

Travl proces

Hundyrene bliver også kaldet hinder og er kun i brunst et enkelt døgn.

Derfor sørger hjortene for at parre sig med hunnerne mange gange i løbet af det ene døgn, det tager hårdt på kræfterne.

Krondyr lever i flokke i områder med store nåleskove, hvor de kan søge dækning om dagen, og på tilstødende heder, højmoser, overdrev eller landbrugsarealer, hvor de kan finde deres føde.

I løbet af vinteren taber kronhjortene deres gevir, og fra februar måned vokser et nyt gevir frem. Fra april til juni føder hinderne kalvene.

I august er hjortenes gevir udvoksede, og de "fejer" deres gevir mod træer og buske for at "rense" det for den beskyttende hud, der har omgivet geviret mens det voksede.

I september og oktober er brunsttid for krondyrene. De fuldvoksne hjorte opretter et brunstterritorium og fordriver andre hjorte herfra. Samtidig prøver de at lokke hunner ind i området.

Kronhjorten er Danmarks største landlevende pattedyr.

Gode regler til turen