Kommune taber sag om Dyrehavegaard

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag tabt en mangeårig kamp mod forpagteren af Dyrehavegaard. Dommen blev afsagt ved Østre Landsret.

I 2013 vandt Carsten Valentin Møllgaard et udbud vedrørende Dyrehavegård, og han har siden da været forpagter - været den, der har lejet retten til at drive en forretning på gården.

Men ligeså længe har kommunen kæmpet for at komme af med forpagteren igen, til stor uforståelse for Carsten Valentin.

quote Jeg har mange kasser champagne stående bag i bilen, og i stedet for gravøl i aften skal sejren nu skylles ned med bobler.

Carsten Valentin, Forpagter, Dyrehavegaard, Lyngby

- Det er jo en form for neputisme, som har ført til en hetz mod mig. Borgmesteren var gode venner med den tidligere forpagter, og lige fra start har de virket meget utilfredse med, at jeg blandede mig og vandt udbuddet, siger han til TV 2 Lorry.

24. november 2015 tabte Carsten Valentin sagen til kommunen ved Lyngby Rets dom, men sagen blev anket. Og i dag ved Østre Landsret fik sagen et helt andet udfald, da Carsten Valentin vandt sagen.

- I dag har jeg trukket den første flaske champagne op i de 4,5 år, jeg har haft Dyrehavegaard. Jeg har mange kasser champagne stående bag i bilen, og i stedet for gravøl i aften skal sejren nu skylles ned med bobler, lød det fra den lykkelige forpagter, da TV 2 Lorry talte med ham.

For den tidligere borgmester og nuværende kommunalbestyrelsesmedlem Søren P. Rasmussen var sagen også vigtig at få afgjort. Han har faktisk aldrig ment, at den skulle være kørt. Et meget smalt flertal besluttede i sin tid med ham som borgmester at tage sagen til domstolene, men det skulle man ifølge Søren P. Rasmussen aldrig have gjort.

- Den her sag har kostet kommunen over 2 millioner kroner, og vi skal betale alle omkostningerne. Hvis man dividerer med 300.000, kan man regne ud, hvor mange sparede pædagogmedhjælper det har kostet, siger han.

- Landsretten har været meget klar i forhold til, at der intet grundlag er for kommunen til at påstå, at der har været svigt og dermed grund til at opsige kontrakten med forpagteren. Jeg synes jo, resultatet er rigtig godt, fordi det viser, at det kan betale sig for en borger at tage kampen op. David har vundet kampen mod Goliat.

Areal til polo var ikke tilladt

quote Den her sag har kostet kommunen over 2 millioner kroner, og vi skal betale alle omkostningerne. Hvis man dividerer med 300.000, kan man regne ud, hvor mange sparede pædagogmedhjælper det har kostet.

Søren P. Rasmussen, Kommunalbestyrelsesmedl., Lyngby, Venstre.

Sagen har drejet sig om flere forskellige kritisable punkter for misligeholdelse af gården, og Landsretten har også fundet, at Carsten Valentin har misligeholdt forpagtningskontrakten på det punkt, at han uden tilladelse fra kommunen har anvendt noget af arealet til poloaktivitet.

I modsætning til Byretten mener Landsretten dog ikke, at misligholdelsen var så væsentlig, at denne kunne berettige kommunen til at ophæve forpagtningsforholdet. Landsretten lægger primært vægt på, at det græsareal, der blev anvendt til polo kun udgjorde en begrænset del af ejendommens samlede areal, og at polosæsonen 2014 stort set var slut, da kommunen ophævede forpagtningskontrakten.

Kommunen forsøgte i flere omgange at få poloaktiviteterne på grunden stoppet, men da dette ikke førte til et stop valgte man at ophæve forpagtningskontrakten med forpagteren, da dele af arealerne skal bruges af kommunen til byudvikling.

Carsten Valentin var sigtet for væsentlig misligholdelse af gården, men er altså nu blevet frikendt af Østre Landsret. Men I kontrakten står der stadig, at kommunen skal have lov at bygge på grunden, og det har forpagteren heller ikke noget i mod - det har nemlig hele tiden stået i kontrakten.

- Det her virker som om, at det for kommunen har handlet om at finde fem fejl og få Valentin ud. Der skal væsentlig misligeholdelse til, og det har jeg slet ikke udført. De har påstået, at jeg bare skulle overholde min kontrakt, og det har jeg også gjort, siger Carsten Valentin.

Borgmester: "Det er ikke afgørende, hvem der er forpagter"

Netop bruddet på kontrakten i forbindelse med polo-aktivitet bider Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani, fat i:

”Vi tager dommen til efterretning og hæfter os ved have fået medhold i, at kontrakten er brudt. Det giver os et grundlag for den fremadrettede kontraktopfølgning. For kommunen er det vigtigt, at forpagtningen sker på baggrund af kontraktens grundlag. Det er derimod ikke afgørende, hvem der er forpagter", skriver hun i en mail til TV 2 Lorry.

Søren P. Rasmussen er enig i, at Østre Landsret nu har fundet frem til den rigtige beslutning i sagen.

- Det, Carsten Valentin har gjort, er alt sammen indenfor lovens rammer. Landsrettens dom viser, at alle påstandende ikke holder vand. Han har handlet efter de rammer og de muliugheder, der er. Måske er det en lille sag, men den er meget principiel. Det er helt ekstremt, hvad han har været udsat for fra kommunens påskud for bare at komme af med ham uden reelt indhold, siger Søren P. Rasmussen. 

Lyngby-TaarbækKommune skal betale for alle sagens omkostninger, og inden 14. dage skal der yderligere betales knap 14.000 kroner til Carsten Valentin.