Kemisk reaktion i stor virksomhed fik politi og brandvæsen til at rykke ud

Politi og brandvæsen rykkede torsdag eftermiddag ud til kemivirksomheden Haldor Topsøe i Lyngby.

00:48

Politi og brandvæsen fik sent torsdag eftermiddag en melding om et muligt kemi-udslip hos Haldor Topøse i Kongens Lyngby. Video: Presse.fotos.dk

Blå blink skar gennem mørket, da Nordsjællands Politi sent torsdag eftermiddag modtog en melding om et muligt kemiudslip hos kemikalievirksomheden Haldor Topsøe i Kongens Lyngby.

Ifølge Dyre Sønnicksen, vagtchef ved Nordsjællands Politi, var brandvæsenet først fremme på stedet.

- Det viste sig, at der ikke var tale om et udslip, men derimod en kemisk reaktion i nogle beholdere, som var gået stærkere end forventet, hvilket havde fået deres systemer til at melde om udslip, siger Dyre Sønnicksen.

Læs også Koldblodig nabo hjalp med at fange indbrudstyve

Han forklarer, at beholderne indeholder en blanding af svovlsyre og svovltrioxid.

- Det dannede en masse varme, så trykket steg i beholderne. Brandvæsenet fik sat køling på dem og fik dermed indkapslet det, så trykket faldt, siger Dyre Sønnicksen.

Fakta om svovlsyre og svovltrioxid

Svovlsyre er et industrikemikalie, som også anvendes til husholdningsbrug. Svovlsyre er ætsende og giftig.

 

Svovlsyre er en farveløs til gullig olieagtig væske med den kemiske sammensætning H2SO4.

 

Svovlsyre anvendes i forskellige koncentrationer: Rygende svovlsyre er den mest koncentrerede form ("Oleum"), og denne frigiver gassen svovltrioxid.

 

Farlige egenskaber

Ved indånding af svovlsyredampe kan der ske ætsningsskader på luftveje og lunger, afhængig af dampenes koncentration. Efterfølgende er der risiko for akut lungeødem.
Ved hudkontakt med svovlsyre vil man få en alvorlig syreætsning, som viser sig ved rødme, blærer og ætsningssår.

 

Fysiske og kemiske egenskaber

  • Svovlsyre er en stærk syre
  • er letopløselig i vand, men reagerer voldsomt med vand under kraftig varmeudvikling med fare for dannelse af ætsende stænk og aerosoler
  • er et stærkt oxidationsmiddel, som kan antænde findelt brandbart materiale som fx savsmuld
  • opløser metaller under dannelse af brint (hydrogen)
  • ætser bygningsmaterialer, beton og billak.

 

Kilde: Beredskabsstyrelsen.dk

Se mere

Beredskab Øst oplyser på Twitter, at ingen personer kom til skade ved den kemiske reaktion, som heller ikke har påvirket omgivelserne.

Beredskabet skriver endvidere, at den kemiske reaktion var forårsaget af et forsøg.

Nordsjællands Politis vagtchef oplyser, at politiet har ophævet deres afspærring og forladt stedet kort før klokken 18.30 .

Han oplyser endvidere, at man er i kontakt med sikkerhedslederen fra Haldor Topsøe, som har taget over efter brandvæsenet.  

Nordsjællands Politi modtog mere præcist anmeldelsen klokken 17.16.

  Foto: Presse-fotos.dk

  Foto: Presse-fotos.dk

  Foto: Presse-fotos.dk

  Foto: Presse-fotos.dk

  Foto: Presse-fotos.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik