Vandløb undersøgt: Syv Lorry-kommuner rummer potentiel brandskums-forurening

Miljøstyrelsen har de seneste måneder undersøgt flere end 50 vandløb for forurening med stoffet PFOS. Syv kommuner i TV 2 Lorrys sendeområde kan rumme forurening. I Høje-Taastrup kritiserer de, at man nu selv skal betale for rensning af vand, når man ikke er skyld i forureningen.

Nederst i artiklen kan du se et kort over de steder i TV 2 Lorrys sendeområde, der rummer potentiel forurening.

Da et kogræsserlaug ved Korsør sidste år til deres store rædsel opdagede, at det kvæg, de havde spist i den tro, at det var så sundt og naturligt, som det kunne blive, i virkeligheden havde store mængder af det giftige stof PFOS i kroppen, fik resten af Danmarks miljømyndigheder travlt.

Forureningskilden var nemlig brandskum brugt i øvelser på den lokale brandskole, som indeholdt PFOS, der via regnvand og spildevandsdræn havde spredt sig til områderne omkring. Og som altså nu fandtes i det græs, køerne spiste.

Mulig forurening mange steder

Siden har myndighederne grundigt undersøgt det hele, og nu viser det sig, at der ifølge de nye resultater fra Miljøstyrelsen er syv nye lokationer i TV 2 Lorrys sendeområde, der potentielt kan være forurenet med PFOS. I nogle kommuner er det mere end en lokation.

PFOS er en del af PFAS som er en samlebetegnelse om en række fluorholdige, miljøskadelige og særdeles svært nedbrydelige forbindelser - samme egenskab som gjorde det velegnet til fremstillingen af eksempelvis brandskum, inden man vidste hvor skadeligt det kunne være. 

Derfor har myndighederne siden afsløringen i Korsør haft travlt, og på den baggrund identificerede Miljøstyrelsen 181 pladser rundt omkring i landet, som kommuner, regioner, virksomheder og Forsvaret blev bedt om at undersøge.

Pladserne er blevet valgt ud fra, om de kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker - det vil sige. om der har været græssende kødkvæg, kolonihaver med grøntsagsdyrkning, lystfiskeri eller strandbadning i nærheden.

Liste vokser løbende

Listen vokser dog løbende, fordi kommunerne bliver opmærksomme på flere potentielt forurenede steder, og har nu rundet 200 steder.

Et eksempel på dette er i Rødovre, hvor en borger har henvendt sig til kommunen og gjort dem opmærksom på, at en brandbil en gang årligt tilbage i 1990'erne oversprøjtede et område med skum, så de lokale børn kunne lege i det.

Kan være farligt på den lange bane

Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin ved SDU, er en af de personer i Danmark, der ved mest om, hvordan PFOS påvirker kroppen. 

- Den gode nyhed er, at de her stoffer ikke medfører en akut forgiftning. Så man skal ikke være nervøs, hvis man er kommet til at drikke et glas vand med for meget PFOS i.

I stedet mener han, det er de langsigtede konsekvenser, vi bør bekymre os om.

- Det her er et virkelig langvarigt problem, der varer over et generationsskift. 

PFOS beskyldes for en række ting; blandt andet for potentielt at medføre et forhøjet kolesteroltal, at give lever- og nyreskader og nedsat fertilitet, at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende samt at nedsætte immunforsvaret. 

Ifølge Philippe Grandjean er det dog især små børn og fostre, der er i risikogruppen. Det er i denne periode, en del af vores organer samt vores immunsystem færdigudvikles, og derfor er der risiko for at PFOS kan påvirke udviklingen negativt.

Vandværk kører på nødforsyning

Et af de steder, man har målt et PFAS-niveau over grænseværdierne, er ved Hedehusene Østre Vandværk i Høje-Taastrup Kommune.

Her har man siden oktober 2021 måtte benytte sig af vandværkets nødforsyning, for at kunne levere PFOS-frit vand til borgerne. 

- Det har betydet, at vi har måtte lukke ned for vores egen produktion, og nu får vand fra et nabovandværk, siger Poul-Henrik Larsen, bestyrelsesformand for Hedehusene Østre Vandværk.

Vand, der vel og mærke må købes, og som sætter vandværkets økonomi under pres.


Forureningen med PFAS stammer fra en grund ejet af Forsvaret, og Poul-Henrik Larsen har svært ved at se rimeligheden i, at det vandværk han er formand for skal betale for en eventuel rensning. 

Det har dog ikke været muligt at finde en fælles løsning, og derfor er vandet fortsat forurenet, mens Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt er ved at kortlægge omfanget.

- Set fra vores synspunkt må det jo være sådan, at der er nogen der fjerner forureningen, så der er taget hånd om det. Og så kan man bagefter diskutere, hvem der egentlig skal betale for oprensningen. Som det er i øjeblikket, er det jo os der skal betale det hele, siger Poul-Henrik Larsen til TV 2 Lorry.

En strategi, Philippe Grandjean støtter op om:

- Jeg vil sige, vi har tilladt os selv at bruge giftstofferne temmelig skødesløst – nogle vil sige uansvarligt – og så er vi altså nødt til at betale regningen. Alternativet er, at vi slår ud med armene og siger, at det må fremtidens danskere bare finde sig i, siger han til TV 2 Lorry.

På kortet herunder kan du se de steder i TV 2 Lorrys sendeområde, hvor man enten har konstateret eller er bange for forurening med PFOS og PFAS.

Hvad undrer du dig over?