Vagtlæge-reform kan blive dyr

Medmindre der i 11. time findes en løsning, så risikerer hovedstadens 29 kommuner fra næste år at skulle dele en årlig ekstraregning på 67 til 117 millioner kroner for borgernes brug af vagtlæger

Foto: Lorry

Det vil ske som en direkte konsekvens af, at Region Hovedstaden fra 1. januar 2014 overtager vagtlægeordningen fra de praktiserende læger og lægger den ind under hospitalerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hvor kommunerne i dag finansierer 10 procent af honoraret til de praktiserende vagtlæger, så betaler kommunerne på hospitalsområdet 34 procent af den såkaldte DRG-takst. Så når vagtlægen pludselig er hospitalsansat, så stiger kommunernes udgift per konsultation væsentligt.

- Det er en utilsigtet virkning af den vagtlæge-reform, som regionen gennemfører. Afregningen for sundhedssystemet er rimelig kompliceret, men vi er i dialog med Sundhedsministeriet og med Statens Seruminstitut, der er ministeriets rådgiver. Jeg går ud fra, at man finder en løsning, siger koncerndirektør Morten Rand Jensen,

Region Hovedstaden, der understreger, at regionen ikke har økonomisk fordel af kommunernes ekstrabetaling.

- Der er et loft for, hvor meget kommunerne skal betale regionerne som medfinansiering af driften af hospitalerne, så pengene vil gå i statskassen og efterfølgende komme i spil i den kommunale udligning, siger han.

Nina Berrig (K), der sidder i regionsrådets sundhedskoordinationsudvalg, ryster på hovedet over situationen og kalder regionens beslutning om at hjemtage vagtlægeordningen for en ommer.

- En så væsentlig ændring af det regionale sundhedstilbud burde efter min bedste konservative opfattelse have været forelagt sundhedskoordinationsudvalget og sendt i høring, siger hun.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik