Udlejere i Roskilde stævner Huslejenævnet

De private udlejere i Roskilde har stævnet Huslejenævnet i Roskilde Kommune i et forsøg på at få lejernes repræsentant i nævnet, byrådsmedlem Henrik Stougaard (SF), erklæret inhabil.

I første omgang er der tale om en enkelt prøvesag, skriver
DAGBLADET Roskilde.
- Når vi har stævnet Huslejenævnet, skyldes det , at nævnet den 17. april afviste, at Henrik Stougaard skulle være inhabil. Det vil vi nu have en domstol til at vurdere, siger advokat Finn Sandgaard, Roskilde, som repræsenterer udlejernes lokale organisation, Roskilde Grundejerforening, i sagen.
Og lykkes det udlejerne at få medhold i prøvesagen, kan det betyde, at hundredvis af de sager i Huslejenævnet, som Henrik Stougaard har været med til at afgøre, skal gå om. Formanden for Huslejenævnet, cand. jur. Jens Axel Pedersen, erkender, at det vil skabe voldsomme problemer, hvis det lykkes udlejeren at få Henrik Stougaard erklæret inhabil.
- Hvis det ender med, at udlejerne får ret, så vil det da give en voldsom ekstra belastning på systemet. Men hvordan vi skal løse det, må vi finde ud af til den tid, siger Jens Axel Pedersen.
Udlejernes påstand er, at Henrik Stougaard er inhabil, fordi Roskilde Lejerforening har stiftet en retshjælpsfond, som får sine penge ved at opkræve 10 procent af de beløb, som Roskilde Lejerforening skaffer hjem til sine medlemmers sager i Huslejenævnet og boligretten. Udlejerne mener, det er uforeneligt, at Henrik Stougaard på den ene side skal være upartisk i sine afgørelser, og at den forening, han repræsenterer, samtidig har en direkte økonomisk interesse i, at lejerne får mest muligt i erstatning, fordi der skal indbetales 10 procent af beløbet, når der er tale om medlemmer af Roskilde Lejerforening.
I en lignende sag i Randers Kommune har Vestre Landsret slået fast, at repræsentanterne fra Danmarks Lejerforening netop var inhabile, fordi der blev opkrævet 10 procent af de beløb, der blev givet i erstatning, og de samtidig var repræsenteret i det lokale huslejenævn. Henrik Stougaard afviser spørgsmålet om inhabilitet.
- Hvis jeg havde haft en opfattelse af, at jeg var inhabil, så havde jeg jo trukket mig, siger Henrik Stougaard.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik