Tvivl om lødighed ved aktiesalg

Advokaten for Aktionærgruppen i Roskilde Bank, Finn Jepsen, rejser nu tvivl om lødigheden i det materiale, som Roskilde Bank udsendte i forbindelse med, at banken i marts 2007 ønskede at udvide aktiekapitalen med 126 millioner kroner.

Det er problematisk, hvis alvorlige problemstillinger i banken
ikke afspejler sig i bankens kommunikation med omverdenen. Ikke
mindst når der er tale om et børsnoteret selskab, siger Finn
Jepsen, der ifølge DAGBLADET Roskilde efterlyser en kulegravning
af sagen.I blandt andet det børsprospekt, som Roskilde Bank
udsendte i forbindelse med aktieudvidelsen, stod der intet om,
at over 40 procent af bankens udlån på dette tidspunkt var ydet
til ejendomssektoren, og at en mindre gruppe af store kunder
stod for en meget stor del af disse lån. Derimod stod der i
børsprospektet:Banken ønsker at sikre en fornuftig spredning af
sine engagementer på brancher. Det overvåges løbende, at der er
en acceptabel risikospredning i udlånsporteføljen både på kunder
og brancher.Ligeledes stod der i prospektet:Endvidere gennemgås
og bevilges engagementer, der overstiger direktionens
bevillingskompetence, ligesom bestyrelsen orienteres om særligt
udvalgte engagementer.Men ifølge det tidligere bestyrelsesmedlem
i Roskilde Bank, Ib Mardahl-Hansen, så kendte Roskilde Banks
bestyrelse intet til, at Roskilde Bank i december 2006 - få
måneder før udsendelsen af børs-prospektet - havde akut brug for
en forbedret solvens. Derfor solgte Roskilde Bank i slutningen
af december 2006 ud af bankens beholdning af egne aktier for et
meget stort trecifret millionbeløb til en lille gruppe af
bankens store kunder. De mange millioner kroner til aktiekøbene
lånte den lille gruppe af investorer i Roskilde
Bank.Børsprospektet blev underskrevet af revisorfirmaet Ernst &
Young. Her forklarer partner og statsautoriseret revisor Jørgen
Valther Hansen, at revisionspåtegningen var korrekt med de
informationer, som var til stede dengang.- Med den viden, vi
havde på daværende tidspunkt, var revisionspåtegningen i orden.
Med den viden, vi har nu, var der ting, man kunne ønske sig
anderledes, siger Jørgen Valther Hansen.Han ønsker dog ikke -
med henvisning til sin tavshedspligt - at sige mere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik