Tandlægenævn forveksles med Østre Landsret

Landstandlægenævnet har givet indtryk af at være del af Østre Landsret. Den praksis stopper justitsministeren.

Justitsminister Morten Bødskov (S) stopper nu Landstandlægenævnet i at udgive sig for at være en del af Østre Landsret.
Det sker efter kritik af, at Landstandlægenævnet på den måde får patienter til at opgive at gå videre med deres klager, fordi de netop tror, at det er Østre Landsret, som har truffet afgørelse i deres sager.
Morten Bødskov oplyser i et svar til Folketingets retsudvalg, at Landstandlægenævnets sekretariat gennem en længere årrække både har haft en landsdommer som formand og sekretariatsbistand fra ansatte i Østre Landsret.
Den opgave har de haft tilladelse til at udføre som bibeskæftigelse i deres fritid, og som de er blevet særskilt honoreret for af involverede organisationer.
Nævnet har desuden gjort begrænset brug af it og portomaskine i landsretten, men således at der altid afregnes for brug af porto med videre.
- Landsretten har på baggrund af den konkrete misforståelse hos en af nævnets klagere meddelt nævnets formand, at nævnet må tage skridt til, at nævnets adresse, telefonnummer med mere ændres, skriver justitsministeren og fortsætter:
- Således at der ikke fremover kan opstå tvivl hos offentligheden om, hvorvidt nævnet organisatorisk er tilknyttet Østre Landsret, skriver justitsministeren.
Juridiske eksperter og Patientforeningen har kaldt det vildledning - eller i hvert fald et forkert signal - når Landstandlægenævnet, hvor blandt andre Tandlægeforeningen og Forbrugerrådet er repræsenteret, giver indtryk af at være en domstol.
Landstandlægenævnet har hidtil har haft samme adresse som Østre Landsret og har frankeret og stemplet brevene med rettens navn og logo.