Sygeplejersker klar til at udvide konflikt: Her skal der også strejkes

Godt 700 sygeplejersker ekstra inddrages i konflikten - og dermed bliver flere afdelinger strejkeramt.

Hvis den verserende strejke blandt sygeplejersker har haft lidt svært ved at få bevågenhed hidtil, så er der gode chancer for mere synlighed fra 10. august.

Konflikten mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner står nemlig foran en optrapning, og Dansk Sygeplejeråd har udtaget yderligere 702 sygeplejersker, der skal indgå i skaren af strejkende. Det rammer sygehusafdelinger overalt i landet - og selvfølgelig også her i Lorryland.

Nederst i artiklen kan du se, hvilke afdelinger, der nu bliver inddraget i den strejke, der først og fremmest er en kamp for at opnå bedre lønforhold for sygeplejerskerne.

Strejken brød ud den 19. juni, og her var der udtaget 5.400 sygeplejesker til at deltage. Men tallet blev noget mindre, fordi flere sygehusafdelinger med en strejke ikke havde mulighed for at opretholde et livsvigtigt nødberedskab. Derfor blev tallet på 5.400 reelt reduceret til 4.750 strejkende. Men nu skruer sygeplejerådet altså op for blusset.

Frygt for yderligere mangel på sygeplejersker

-Vi er nødt til at gøre noget for at få politikerne og arbejdsgivernes i tale, og gøre dem opmærksom på, at vi mener det her alvorligt. Hvis der ikke bliver gjort noget ved sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår, så kommer vi i fremtiden til at mangle endnu flere sygeplejersker, og det vil gå hårdt ud over sundhedsvæsenet, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen ifølge Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Og selv om tallet på 702 nye strejkende ikke umiddelbart lyder voldsomt, så mener Dansk Sygeplejeråd, at det vil få stor - og mærkbar effekt inden for områder som planlagt kirurgi, anæstesi, opvågning, ambulatorier og nogle IT-funktioner. Desuden rammes en del af de funktioner, som visiterer patienter videre til behandling andre steder.

quote Det vil få en meget bredere effekt og påvirke arbejdet for andre faggrupper

Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd

- Det kan lyde som en mindre optrapning af konflikten med 702 flere sygeplejersker. Men deres arbejde har betydning for mange andre led i sundhedsvæsnet, så det vil få en meget bredere effekt og påvirke arbejdet for andre faggrupper, siger Grete Christensen.

Kommunal strejke rammer dobbelt

De knap 5.000 sygeplejersker, der foreløbig strejker, er fordelt på både regionale og kommunale arbejdspladser. Og da strejken også har ramt kommuner, har det blandt andet betydet, at sygehuse ikke har kunnet udskrive ellers færdigt behandlede patienter.  Derfor er der - foreløbig - ikke udtaget flere strejkende blandt kommunalt ansatte sygeplejersker.

- Der er allerede mange kommuner, hvor hverdagen ikke hænger sammen, fordi normeringerne nogle steder er presset helt i bund, og ofte er kombineret med flere ubesatte stillinger. Så den nuværende strejke kan i den grad mærkes i kommunerne, uden at vi udtager flere lige nu - og det påvirker også hospitalerne, siger Grete Christensen.

Her kommer strejken nu også til at ramme