Sygefraværet daler lige så stille

Selv om sygefraværet samlet set faldt i de nordsjællandske kommuner i kommunalreformens første år, så er der indimellem også bekymrende stigninger.

I Hørsholm Kommune steg sygefraværet således med knap ni procent fra 2006 til 2007, mens det blandt de ansatte i Allerød faldt med knap seks procent. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.DI Hovedstaden, som står bag opgørelsen, opfordrer til at kigge over skulderen på de kommuner, som har mindsket sygefraværet.- I en tid med udbredt mangel på især kvalificeret arbejdskraft, har vi som samfund ikke råd til et uforholdsmæssigt højt sygefravær, siger Claus Spiegelhauer, formand for DI Hovedstaden.Hørsholms borgmester Uffe Thorndahl (løsgænger) erkender blankt den dårlige udvikling sin kommune.- Vi er meget opmærksomme på, at det går den forkerte vej. Vi har ingen indlysende forklaring, men både den administrative og den politiske ledelse er i sagens natur meget optaget af spørgsmålet, da sygefraværet også kan ses som et måleinstrument for, hvor dygtigt ledelsen udøves, siger Uffe Thorndahl. Opgørelsen over sygefraværet i de nordsjællandske kommuner er udarbejdet ved at sammenligne det vægtede sygefravær i de gamle nordsjællandske kommuner i 2006 med fraværet i de nye sammenlagte kommuner i 2007. En af tendenserne i tallene er bl.a., at det ikke er afgørende for udviklingen i de ansattes sygefravær, om kommunen er en sammenlægningskommune eller ikke. Således er hverken Hørsholm eller Allerød sammenlægningskommuner, men trækker hver sin vej i statistikken.Sygefraværet steg fra 2006 til 2007 i Hørsholm, Egedal, Hillerød og Rudersdal, mens det faldt i Allerød, Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Furesø og Frederikssund. Gribskov Kommune er ikke med i opgørelsen.Var sygefraværet i alle nordsjællandske kommuner på niveau med fraværet i de tre kommuner, som klarer sig bedst i hovedstadsområdet (Allerød, Helsingør og Glostrup), ville det frigive 300.000 timer til offentlig service.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik