Svenskere dumper slam i Kattegat

Svenskerne dumper slam og affald i det område af Kattegat, der lukkes for fiskeri fra 1. januar for at beskytte torskens gydepladser ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Gilleleje-fiskerne er forargede over, at svenskerne dumper
affald som slam, bildæk og gamle planker i et område i Kattegat,
der lukkes fra 1. januar. Lukningen truer eksistensen af
Gilleleje Havn og sker for at beskytte de gydende torsk.- Det er
dybt dobbeltmoralsk af svenskerne at bruge området som
losseplads, siger en vred formand for Gilleleje-fiskerne, Jan
Nordahl Petersen.- Fiskerne kunne ikke forstå, de pludselig
fangede de her bildæk og andet møg. Affaldet kommer fra en
havnerensning, der foregår i Höganäs Havn i Sverige.- Vi har
fastlagt, at dumpningen foregår inden for det område, der lukkes
1. januar på grund af torskens gydning, siger kontorchef Ole
Poulsen fra fiskeriafdelingen i Fødevareministeriet.- Vi
interesserer os selvfølgelig for, hvad der sker, og vil tage
kontakt til de svenske fiskerimyndigheder. Vi vil have oplyst,
hvordan disse aktiviteter harmonerer med ønskerne om at beskytte
torskens gydeområder. Og vi vil have belyst hvilken effekt, det
har på gydebestanden.Fiskeridirektør i Länsstyrelsen i Skåne,
Johan Wangström, siger: - Vores bedømmelse er, at dumpningen
ikke forringer torskens gydemuligheder, fordi torskens æg flyder
i vandet. Dumpningen er rent sand og lignende. Vi har ikke givet
tilladelse til dumpning af for eksempel gamle bildæk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik