Svage ældre må selv opsøge mad og pleje

Et stort antal svage ældre i København, som i dag får bragt mad ud og får hjemmepleje i deres eget hjem, kan fremover komme til selv at skulle bevæge sig ud og hen til kommunale madsteder samt sygeplejerske-klinikker, når de skal behandles for en sygdom.

Københavns Kommune åbner i
disse dage fire sygeplejerskeklinikker, hvor ældre med behov for
pleje skal komme for f.eks. at få medicin, få målt puls- og
blodtryk og behandlet bensår. Flere lignende klinikker er på
tegnebrættet i begyndelsen af det nye år, og på længere sigt kan
det også komme på tale at tilbyde fællesspisninger forskellige
steder i byen for ældre, som i dag får bragt mad ud til deres
egen bolig. »De ældre, som er mobile, skal ikke sidde passive
derhjemme. De skal ud og have frisk luft, få en gåtur og møde
andre mennesker. Det vil de have godt af,« siger
sundhedsborgmester Mogens Lønborg (K). Sygeplejerskeklinikkerne
har været under planlægning i flere år. Der har i flere år været
klinikker i Valby og Kgs. Enghave både for ældre, der kommer ind
fra gaden med et akut opstået helbredsproblem og for ældre, som
er visiteret til kommunal hjemmepleje. Nu åbner yderligere en
klinik i Valby, på Bispebjerg, på Østerbro og i Indre By - kun
for ældre, der er visiteret til hjemmepleje. Der er tale om et
pilotprojekt, der skal køre frem til 31. januar, hvorefter det
skal evalueres. Den klare forventning er dog, at klinikkerne
skal oprettes over hele byen, og der er allerede ved at blive
udarbejdet en plan for etablering af klinikker på Amager og i
Vanløse/Brønshøj/Husum. Udover at aktivere de ældre lægger man
heller ikke skjul på i Københavns Kommune, at det også handler
om at udnytte ressourcerne bedre. Det er svært at tiltrække
sygeplejersker til hjemmeplejen, og med centrale klinikker frem
for hjemmebesøg kan der spares transporttid for hjemmeplejerne.
Det ventes også at være fagligt mere attraktivt at arbejde på
klinikkerne, hvor sygeplejerskerne i højere grad vil kunne
specialisere sig. Muligheden for at erstatte madudbringning med
fællesspisning for en del af de ældre er i øjeblikket ved at
blive undersøgt i forvaltningen. Det skal undersøges, hvor det
kan foregå, og i hvilken udstrækning, de ældre vil være
interesserede i det. Inde i overvejelserne er også, om man
eventuelt kan sænke priserne for ældre, der deltager i
fællespisning, fordi der dermed spares penge på transport af
maden. Ældre-organisationer har været skeptiske over for
sygeplejerskeklinikkerne af frygt for, at mange ikke vil være i
stand til at komme derhen. Ældrerådene i København har dog sagt
god for pilotprojektet, men Bispebjerg Ældreråd har foreslået,
at ordningen knyttes sammen med et tilbud om kørsel hen til
klinikken. Der er bredt flertal for projektet på Københavns
Rådhus, men det bebudes også, at det vil blive fulgt tæt, netop
for at sikre at ikke-mobile ældre ikke tvinges ind i ordningen.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

hjemløs

Hus Forbi deler tusindvis af handsker og skiundertøj ud til hjemløse

John Schmidt Andersen

Før ville ingen investere i Vinge – nu står kommune med flere tilbud på hånden

40_percent

playSverige åbner grænsen for skilsmissebørn med ledsager

rungsted havn

Medarbejder sendt hjem efter sag om svindel i Rungsted Havn

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere