Sure borgmestre: "Kabells forslag er et korstog mod bilisme"

Ideen om at hele Københavns Kommune skal være en stor parkerings-zone skaber stor frustration i de kommuner, der grænser op til Hovedstaden.

Københavns nabokommuner er særdeles utilfredse med  Enhedslistens Morten Kabells forslag om at udvide P-zonerne til at gælde hele Kommunen.

TV 2 Lorry har talt med borgmestrene i alle Københavns nabokommuner, pånær Gladsaxe, og borgmestrene siger samstemmende, at de er meget frustrerede over Morten Kabells idé. De frygter, at deres kommuner bliver parkeringsplads for pendlere ind til København.

- Det vil have kæmpe stor betydning for os, det er jo en betalingsring i miniformat. Han sender bilerne ud til os, så vi bliver parkeringsplads for pendlere fra hele Nordsjælland, siger Gentoftes borgmester Hans Toft, Kons, til TV 2 Lorry.

I marts måned trådte nye betalingszoner i kraft i København. Det betyder, at det ikke længere er muligt at parkere gratis på ydre Nørrebro, ydre Østerbro og i dele af Valby. Men Morten Kabell vil nu udvide parkeringszonerne, så de når helt ud til kommunegrænserne.

Og det er en yderst dårlig idé, mener også Rødovres borgmester, Erik Nielsen, Soc.dem.

- Det virker som en malkemaskine, og ikke bare en måde at håndtere trafik på. Problemet bliver skubbet over kommunegrænsen, og hvad skal vi så gøre?, spørger borgmesteren.

Korstog mod bilisme

Borgmesteren i Herlev, Thomas Gyldal Petersen, Soc.dem, kalder forslaget for et korstog mod bilisme. Han undrer sig over, at man vil indføre parkeringsbetaling, hvor der ikke er parkeringsproblemer, og han forudser, at Herlev bliver én stor parkeringsplads. 

- Vi er en sammenhængende hovedstad med arbejde, familie og venner på kryds og tværs, nu bliver det endnu mere surt at være bilist. Det er en uvenlig gerning - et korstog mod bilisme, siger Thomas Gyldal Petersen.

Omegnsborgmestrene er også utilfredse med, at Morten Kabell ikke har informeret dem om forslaget. Tårnbys borgmester, Henrik Zimino, Soc.dem, er uforstående over, hvorfor Morten Kabell ikke har involveret omegnskommunerne.

-Det er en dårlig måde at samarbejde på, man kunne godt have taget kontakt. Det er indlysende, at man flytter parkeringsproblemer til omegnskommunerne, siger Henrik Zimino.

Villig til at diskutere

Morten Kabell siger dog til TV 2 Lorry tirsdag aften, at han er villig til at diskutere de problemer, der måtte komme, hvis hele København bliver betalingszone.

-Jeg synes kun, det vil være dejligt, hvis vi kunne få et samarbejde på tværs af kommunegrænserne, som kan gavne trafikken. Så kunne København, Frederiksberg og alle omegnskommunerne gå sammen om at lave et park-and-ride-anlæg ved de store trafikknudepunkter, således at parkeringsmulighederne bliver bedre, så folk kan tage den offentlige trafik ind til byen.

Hans Toft, Gentoftes borgmester, vil nu gå videre med sagen. Han vil snarest tage kontakt til borgmesterkollegaerne i omegnskommuner og foreslå at få lavet en undersøgelse.

 -Jeg vil kræve, at der bliver lavet en miljøredegørelse. En redegørelse så vi kan se hvilken effekt den eksport af miljøproblemer fra København til omegnskommunerne, som parkeringszonerne vil betyde, slutter Hans Toft.