Studerende køber ekstra timer

I takt med at der er blevet mindre undervisning på mange universitetsuddannelser, vokser markedet for private kurser, eneundervisning og lektiehjælp kraftigt, skriver Politiken mandag.

»Vi oplever, at unge på universiteterne i stigende grad søger ud i private tilbud for at ruste sig bedre til deres eksamener. De føler sig usikre, fordi den undervisning, de har fået, ikke er god nok, eller der ikke er nok af den«, siger Torben Holm, formand for Danske Studerendes Fællesråd, DSF, til Politiken.

På Copenhagen Business School (CBS) er der eksempler på hold, hvor halvdelen af de studerende køber sig til ekstra kurser, som de betaler op mod 4.000 kroner for om året.

Den største udbyder af eksamenskurser på markedet, firmaet Aspiri, har 25.000 kursister om året, skriver Politiken.

»Nogle kommer to gange, andre fem gange, så antallet af unikke studerende er lavere«, siger partner i Aspiri Søren Gøtterup-Tang til Politiken.

Ejerkredsen bag Aspiri driver også eksamenskurser.dk, mens et tredje firma, eksamensklar-nu.dk, henvender sig specielt til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser som sygeplejerske, ergoterapeut m.v.

»Det, vi hører fra de studerende, er, at de gerne vil have højere karakterer eller være sikre på at bestå. Vi er dog ikke et alternativ til undervisningen på skolen. Til vores kurser forventer vi, at de studerende har deltaget aktivt på studiet«, siger Søren Gøtterup-Tang til Politiken.

Danske Studerende Fællesråd vil nu rejse krav om, at den kroniske underfinansiering af mange uddannelser skal høre op.

»Vi ønsker, at der fra statens side gives midler til minimum tyve konfrontationstimer. Midlerne skal afsættes, så økonomi aldrig bliver en hæmsko for at tilbyde et passende antal undervisningstimer«, siger Torben Holm til Politiken.

De radikales ordfører for videregående uddannelser, Sofie Carsten Nielsen, mener, at universiteterne bør reagere på den massive brug af privatkurser:

»Det må aldrig blive sådan, at der skal supplerende, private kurser til for at klare sig godt i et uddannelsessamfund som det danske, hvor vi satser på fri og lige adgang til uddannelse«, siger Sofie Carsten Nielsen til Politiken.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik