Strid om nordsjællandsk buslinje

Bus 382E er en vigtig livline mellem Hørsholm og Hillerød. Hver dag benytter cirka 700 mennesker bussen, og mange af passagererne skal til og fra Hillerød Hospital til genoptræning eller behandling.

Men buslinjens fremtid er uvis, efter Fredensborg Kommune har meldt ud, at man ikke længere ønsker at være med til at finansiere forbindelsen, skriver Frederiksborg Amts Avis.
- Vi har i mange år betalt til en buslinje, som vi ikke har adgang til. Derfor er det en kynisk vurdering af kommunens økonomi, der gør, at miljø- og teknikudvalget har truffet denne beslutning, siger udvalgsformand i Fredensborg Kommune Ole Andersen (SF).
382E kører ad Isterødvej gennem Fredensborg Kommune, men bussen standser ikke på denne strækning. Derfor mener Fredensborg ikke, at den har pligt til at medfinansiere 382E sammen med Hørsholm og Hillerød kommuner.
- Der står i loven om trafikselskaber, at man ikke kan pålægge en kommune at betale for bustrafik, man ikke ønsker, så Fredensborg Kommune kan godt trække sig ud, siger Torsten Rasmussen, der er områdechef i Movia.
Fredensborg Kommunes driftstilskud til bussen vil i 2010 være på 798.000 kroner. Det beløb vil blive fordelt mellem Hørsholm og Hillerød Kommuner, hvis driften skal fortsætte. Begge kommuner skal nu drøfte sagen politisk, ligesom Movias bestyrelse tager problemstillingen op på sit næste møde.
- Vi er de første, der rejser denne problemstilling. Alternativet er, at omkostningsfordelingen må være anderledes på den slags ruter. Det kan være, at regionen skal betale for den regionale transport, siger Ole Andersen.
Region Hovedstadens repræsentant i Movias bestyrelse, Bent Larsen (V), mener, det er højest beklageligt, at Fredensborg vil opsige samarbejdet.
- Denne betalingsmodel er uheldig i et storbyområde, hvor busserne kører mellem mange kommuner, der skal være enige om betalingen. Det giver nemt den laveste fællesnævner. Men vi må overveje, om 382E i stedet skal være en regional rute, hvor Region Hovedstaden så skal dække underskuddet. Så må vi analysere, om den skal forbindes med en regional rute mod København, siger han.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik