Strammere regler på vej om aktiesalg

Roskilde Bank-krise kan føre til en stramning af reglerne for pengeinstitutters salg af egne aktier ifølge Dagbladet Roskilde.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bedt Finanstilsynet om, at der bliver kigget på Roskilde Bank i forbindelse af en mulig forestående stramning af reglerne om pengeinstutters salg af egne aktier til kunderne.Det fremgår af et skriftligt svar fra ministeren til Folketingets finansudvalg.Reglerne for, hvordan banker og andre pengeinstitutter skal rådgive sine kunder om investeringer, herunder investeringer i bankens egne aktier, blev senest revideret i november sidste år. Af reglerne fremgår det blandt andet, at en bank har pligt til at sikre, at den investering, der foretages, passer til den risikoprofil, som kunden vil acceptere, og at kunden er i stand til at bære de risici, der er forbundet med investeringen. Banken skal også sikre sig, at kunden er klar over, at tidligere afkast eller kursstigninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.Disse regler gælder også handel med bankens egne aktier.Allerede i januar i år bad finansministeren Finanstilsynet om at afdække, om der er behov for en yderligere regulering af reglerne, og Finanstilsynet nedsatte en arbejdsgruppe, hvor også Finansrådet, Forbrugerrådet og Dansk Aktionærforening er repræsenteret, og det er den arbejdsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen nu beder om, at Roskilde Banks rådgivning i forbindelse med salg af egne aktier bliver inddraget i overvejelserne.»Salg af egne aktier har traditionelt været en vigtig kilde til finansiering for mindre banker, og et forbud kan derfor give små banker problemer med at rejse kapital. Samtidig lægger jeg dog afgørende vægt på, at salg af egne aktier sker på betryggende vis. Jeg vil, når arbejdsgruppens rapport foreligger til efteråret, indkalde Folketingets partier til drøftelse af rapporten og behovet for stramninger,« skriver finansministeren i sit svar.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik