Støj plager nyt byområde

Det kommer til at kræve støjafskærmning i et endnu ukendt omfang, når Køge Kyst-byggeriet af boliger og erhverv omkring stationen i Køge skal skyde op.

Tirsdag aften behandler byrådet for første gang lokalplanen for byområdet, hvor konsulenter fra ingeniørfirmaet Niras har beregnet støjniveauet i lokalplanområdet.

Og støjen kommer til at overskride de tilladte grænseværdier på grund af støj fra VEKS Kraftvarmeværk og Junckers Industrier. Specielt sidstnævnte virksomhed er en ukendt støjfaktor, da Junckers i dag støjer mindre, end Junckers rent faktisk har miljøtilladelse til. Det skriver DAGBLADET Køge.

Byrådsmedlem Finn Buch Petersen (D) er stærkt bekymret for, at kommunen er ved at planlægge et byområde midt i en støjzone med et ukendt lydniveau, og han har på et møde i Teknik- og Miljøudvalget stået alene med ønsket om, at der tages en dialog med Junckers og fremtidens aktivitet i forbindelse med den kommende lokalplan.

- Alle advarselslamper lyser her. Vi aner simpelthen ikke, hvad der sker, hvis Junckers udnytter sin miljøgodkendelse fuldt ud, siger Finn Buch Petersen.