Spareplan for anbragte unge i København er ulovlig

Det er ulovligt, når Københavns Kommune konsekvent vil udsluse 17 årige fra anbringelser til hybler, kontanthjælp og socialpædagogisk tilsyn.

Den slags skal bero på en individuel
faglig vurdering, "det er almindelig forvaltningsretslig
praksis." Det siger socialfaglig jurist, Simon Thorbek. "Hvis
Københavns Kommune fortolker "konsekvent" som jeg gør, og dermed
mener "alle", så bryder de loven, fordi enhver vurdering skal
være funderet i en faglig vurdering," siger Simon Thorbek til
Dagbladet Information. Alligevel vil socialforvaltningen
"konsekvent udsluse anbragte unge på 17 år og derover til hybler
eller voksensystemet," står der i socialcentrenes
genopretningsplaner for Københavns Kommune. Det skyldes, at
budgettet for børneområdet er overskredet med 55 millioner i
2007, og anbringelser er en dyr post. I 2008 vil kommunen derfor
finde 23,8 millioner kroner på anbringelser. Konkret betyder
det, at 29 anbragte unge, hvoraf 19 er under 18 år, skal
udsluses.Lektor i socialret ved Aalborg Universitet, Nina von
Hielmcrone mener ikke, at planerne er socialfagligt bæredygtige.
"Det iøjnefaldende ved genopretningsplanernes opbygning og
beskrivelser er, at økonomien styrer. Det er usagligt og
ulovligt," siger Nina Von Heimdorff til Dagbladet
Information.Anbragte børn fylder meget i socialcentrenes budget,
fordi centrene i 2006 oplevede en tilgang af børn og unge
anbragt uden for hjemmet, og samtidig blev skåret 15 millioner i
budgettet. Den billigste netværksanbringelse koster kommunen
omkring 100.000 kroner, mens unge kriminelle i mandsopdækkede
institutioner koster op mod 1,5 million kroner pr. barn årligt.
I genopretningsplan for socialcenter Amager står der: "Når
planen realiseres fuldt ud, vil det indebære serviceforringelser
på døgnanbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger
f.eks. udslusning af unge fra det 17. år..." Men socialcentrenes
udgifter er lovbundne, og derfor kan man ikke fastlægge et
serviceniveau, siger lektor Nina Von Hielmcrone. "Hvis man lader
økonomien være det væsentligste, så er det ikke sagligt. De kan
gennemgå deres sager, og hvis der er faglige grunde til at
foretage sig noget andet, kan de gøre det. Det kan være, at man
har iværksat foranstaltninger over for børn, der ikke opfylder
betingelserne i serviceloven," siger lektor Nina Von Hielmcrone
til Dagbladet Information.
En 18-årig kan få forlænget sin anbringelse til det 23. år,
den såkaldte efterværnsordning. Derfor er der økonomisk logik i
at udsluse 17-årige. Ifølge genopretningsplanerne vil man at
spare en million kroner på efterværn på Nørrebro, og hos
socialcenter Amager hedder det, at "efterværn kan som hovedregel
ikke foranstaltes..."En 18-årig på overførselsindkomst i egen
hybel hører under voksenlovgivningen, siger adjunkt og
specialist i børn- og unge-området fra Den Sociale Højskole,
Airo Bjarking. "Kommunen kommer udover efterværnet og sparer
derfor mange penge. Hvis en foranstaltning ophører for en
17-årig, der som 18-årig får brug for hjælp, så er det
voksenparagrafferne, der træder i kraft, for så har man afskåret
den unge for det efterværn, der ligger i lovgivningen," siger
hun. "Det er katastrofalt, at man afskærer unge, hvor man har
vurderet, at de har haft brug for hjælp, siden de var 14 år.
Problemerne forsvinder jo ikke, fordi den unge bliver 17 år,"
siger lektor Airo Bjarking til Dagbladet Information.
En yderligere motivation for at udsluse de unge er, at staten
betaler halvdelen af kontanthjælpen, mens udgiften for en
anbragt ung er kommunens alene, mener socialfaglig jurist Simon
Thorbek."Så længe den unge hører under børnereglerne, så får
kommunen ikke refusion. Besparelsen er dels statsrefusion på
kontanthjælp, dels at kontanthjælp er pebernødder i forhold til,
hvad andre foranstaltninger koster," siger Simon Thorbek.I
spareplanen for socialcenter Brønshøj, Husum og Vanløse hedder
det, at "det bliver vanskeligt at reducere antallet af
anbringelser, da der løbende er et pres fra omgivelserne i
forhold til de kriminelle unge, som ønskes anbragt af hensyn til
de lokalområder, hvor de unge bor (Tingbjerg)."Formuleringen
undrer Simon Thorbek: "Man skal undlade at anbringe unge af
hensyn til de unge, ikke lokalområderne. Det er ikke en smart
formulering, siger socialfaglig jurist Simon Thorbek, "det er
grotesk at komme med sådan en plan, når hele byen lige er
eksploderet."
Socialborgmester (E) Mikkel Warming medgiver, at det kan se ud
som om socialcentrene sparer på bekostning af børns behov. Men
der er tale om en forkert formulering, når der står, at "17
årige og derover konsekvent skal udsluses til hybler eller
voksen-systemet.""Jeg har forstået det som en konsekvent
gennemgang af sagerne," siger Mikkel Warming til Dagbaldet
information. Ifølge socialchef fra Socialcenter Amager, Arne
Bertram skal formuleringen "konsekvent udslusning af 17 årige"
forstås som "en konsekvent socialfaglig gennemgang af 17-åriges
sager med henblik på at finde billigere, men egnede
foranstaltninger," siger Arne Bertram. "I realiteten er det
vanskeligt at bedømme, om udslusning er at give den unge et
ringere tilbud. Vi samarbejder med boligselskaber om hybler her
på Amager, så den unge kan komme tilbage til lokalmiljøet og
være tættere på familieteamet og en kontaktperson," siger Arne
Bertram. - Der står også, at I som hovedregel ikke længere
foranstalter efterværn?"Der vil være undtagelser, hvor det
vurderes strengt nødvendigt at give efterværn, så vil man gøre
det," siger socialchef for Socialcenter Amager. Nina Von
Hielmcrone mener, at man forsøger at snakke sig ud af det:"Hvis
de mener konsekvent gennemgang af 17-åriges sager, skal de
udtrykke sig lidt bedre. En billigere foranstaltning skal være
lige så egnet til at løse problemet, som den dyrere. Kan de ikke
sige det, så holder den heller ikke," siger lektor i
socialfaglig ret fra Aalborg Universitet, Nina Von Hielmcrone.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Godhavnsdreng

playJuraprofessor: Godhavnssagen kan åbne ladeport af lignende sager

Opholdsforbud

Risiko for angreb i bandekonflikt forlænger opholdsforbud

20190813-134904-l-1920x1277we.jpg

play17 Godhavns-børn får 300.000 kroner hver for misrøgt

nedim_yasar.jpg

Livstidsdømt mand frifundet for drab på radiovært

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere