Sommertrafik: Kystbanen kan tidligst indføre enmandsbetjening til efteråret

Pendlerne frygter nu aflyste tog på grund af personalemangel hen over sommerferien. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Foto: TV 2 Lorry

DSB Øresund har nu endnu en gang måttet udskyde overgangen til enmandsbetjente tog på Kystbanen og skal derfor køre med to mand per tog hen over sommerferien. Men det gør togaflysninger næsten uafvendelige, siger pendlertalsmand Michael Randropp.

- DSB Øresund har for længst afskediget mange af togførerne, og lige nu lejer man hver dag 25 togførere af DSB for at få vagtplanen til at hænge sammen. Men i sommerferien kan DSB kun levere det halve antal.

Samtidig forsøger DSB Øresund at få svensk personale til at køre flere af afgangene mellem København og Malmø som aflastning. Men summen er, at man kommer til at mangle personale i sommerferien.

Og kommer der bare én sygemelding, så vil det udmønte sig i togaflysninger, siger han.

Egentlig skulle enmandsbetjeningen på Kystbanen være indført i december 2013, men den plan er foreløbigt udskudt tre gange af tekniske grunde, og fordi DSB Øresund afventer udfaldet af transportmyndighedernes behandling af indførelsen af enmandsbetjening på strækninger i Nordjylland. DSB Øresunds adm. direktør Dan Stig Jensen siger, at man er opmærksom på situationen på Kystbanen.

- Som situationen er nu, står vi over for en udfordring - ikke mindst fordi der både skal afvikles ferie, og der er en række sporarbejder, som komplicerer planlægningen. Men vi har en række muligheder for at få tingene til at fungere, og vi kan løse opgaven - også i sommerferien, siger han.

Transportministeriet besluttede sidste efterår ikke at forlænge en option om tomandsbetjente tog med DSB Øresund, hvilket betyder, at DSB Øresund mister en årlig betaling på 30 millioner kroner. Derfor koster hver forsinkelse af enmandsbetjeningen på selskabets bundlinje.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik