Socialrådgivere slår alarm

Udsatte børn og unge på Nørrebro går sorte tider i møde, advarer medarbejderne i Børnefamilieteamet ved Københavns Kommunes socialcenter i bydelen.

I et brev til kommunens socialudvalg, som Berlingske Tidende er i besiddelse af, slår socialrådgivere og medarbejdere alarm over kommende besparelser på foranstaltninger for udsatte børn og unge.Ifølge medarbejderne blev de på et møde i slutningen af januar orienteret af ledelsen om, at der på Nørrebro skal spares 18 millioner kroner i 2009. Der angives desuden en detaljeret plan for, hvor pengene skal hentes: 5 mio. kr. ved at hjembringe anbragte børn og unge, 4,5 mio. kr. ved at billiggøre eksisterende anbringelser, 5 mio. kr. ved at reducere antallet af kontaktpersoner og 3 mio. kr. ved at afbryde igangværende efterværn for 18-22-årige, skriver Berlingske Tidende.Medarbejderne skriver, at ledelsen har iværksat sagsgennemgange for at finde de konkrete børn og unge, der skal »udsættes for de nye spareplaner«. Og de lægger ikke fingrene imellem, når de giver udtryk for, hvad de frygter bliver konsekvensen af den økonomiske situation: Trængende familier på Nørrebro vil blive svigtet, og endda i strid med loven.»Vi har fremover reelt set ikke mulighed for at bevilge de tiltrængte hjælpeforanstaltninger, som serviceloven siger, vi har pligt til at iværksætte,« hedder det.Hos organisationen »Børn og Unge i Voldsramte familier« kalder formand Kirsten Hermansen situationen for rystende.»Hvis der er tale om, at et anbragt barn bliver flyttet som del af et spareprojekt, kan man ikke andet end at ryste på hovedet,« siger hun.I et notat fra forvaltningen til socialudvalget om de »budgetmæssige udfordringer«, oplyses det, at Nørrebro får tilført 9,6 mio. kr. yderligere i 2009-budgettet i forhold til 2008. Det fremgår dog også, at »besparelserne, der skal gennemføres i 2009« først og fremmest skyldes, at det ikke lykkedes at nå sparekravene året før.I brevet gør medarbejderne opmærksom på, at stigende udgifter til foranstaltninger hænger sammen med en markant stigning i omfanget af sager.I 2008 er der modtaget 60 procent flere underretninger end året før, hvilket bl.a. skyldes frugtbare initiativer, som eksempelvis socialrådgivere på kommunens mest belastede skoler.Tobias Børner Stax, kontorchef i Københavns Kommunes socialforvaltning, er ikke enig i medarbejdernes opfattelse af tallene og har nu aftalt et møde for at diskutere sagen.»Jeg kan ikke se, hvorfor de mener, at de skal spare 18 millioner kroner. Jeg kan ikke genkende det i det budget, der er meldt ud til Nørrebro, og jeg vil gerne tale med medarbejderne om, hvordan de når frem til deres konklusioner, og hvorfor de føler sig så pressede, at de skriver til udvalget, at de skal træffe beslutninger, der er på kant med loven. Det håber jeg virkelig ikke, for i Københavns Kommune bryder vi ikke loven,« fastslår han.Medarbejderne ønsker endnu ikke at udtale sig udover brevet, da de afventer dialogen med forvaltningen og politikerne.Socialdemokraternes Thor Buch Grønlykke fra socialudvalget afventer uddybende oplysninger om situationen fra forvaltningen, inden han vil kommentere brevet, men vil nu bede socialborgmester Mikkel Warming (Ø) redegøre for sagen. Udvalgsmedlem Ninna Thomsen fra SF kalder det en svær situation, men siger, at der pt. ikke er flere penge at rykke rundt på.Overborgmester Ritt Bjerregaard (S), der også har modtaget en kopi af brevet, henviser til, at det er socialborgmesterens område, men medgiver, at hun vil drøfte sagen med ham.