Slut med nærkamp i overhalingsbanen: Formænd vil have lov om afstand

For at komme fjendskab mellem cyklister og bilister til livs mener cykeltrænere, at færdselsloven bør ændres, så biler skal holde 1,5 meters afstand til cykler ved overhaling.

(Arkivfoto - disse cyklister har ikke noget med Borgerforslaget at gøre) Foto: Sofie Mathiassen - Ritzau Scanpix

1,5 meter i udlandet

I en række andre lande som Tyskland, Belgien, Spanien, Portugal, Frankrig, Irland, New Zealand og visse steder i Storbritannien, Australien, Canada og USA er det enten lov eller retningslinje, at biler har pligt til at holde 1,5 meters afstand til cykler og andre mindre køretøjer.

Kilde: EU-parlamentet via europarl.europa.eu samt Road Safety Authority Ireland, El País og ABC Australia

Der findes få ting, der kan bringe sind i kog som trafik. Særligt retten til vejbanen er kilde til mange forbitrede ord, når motionscyklister og bilister skal deles om asfalten.

Nu mener en række motionscyklister i hovedstadsområdet, at nærkampen på kørebanen har nået en tilstand så tilspidset, at der må gøres noget.

Derfor har de stillet et borgerforslag. I dette opfordrer de Folketinget til at gøre det til en del af færdselsloven, at motorkøretøjer skal holde en afstand på minimum 1,5 meter, når de overhaler cyklister.

Michael Reiler har stillet borgerforslaget. Han er bestyrelsesmedlem i cykelklubben Copenhagen Roleurs og uddannet cykeltræner.

På sine træningsture i hovedstadsområdet oplever han nærmest dagligt farlige situationer, hvor bil og cyklist er tæt på at ramme hinanden.

- Vi oplever, at bilister kan være meget aggressive og bruger bilen som et våben. Det er også idiotcyklister, der giver råber skældsord til biler og fylder alt for meget, siger han.

Han understreger, at forslaget ikke er ment som en krigserklæring mod biler på nogen måde, og at cyklister i lige så høj grad skal blive bedre til at køre hensynsfuldt i trafikken. 

Læs også Løbsarrangør slår alarm: Stop med at tage risici, det er ikke Tour de France

- Forskellen er bare, at bilisten ved en ulykke måske får revet sit sidespejl af, mens cyklisten måske brækker ryggen eller værre.

Det siger loven

Den overhalende skal holde tilstrækkelig afstand til siden mellem sit køretøj og det køretøj eller letbanekøretøj, der overhales.

Kilde: Færdselsloven § 21 stk. 4

I færdselsloven står der allerede, at bilister skal holde såkaldt ”tilstrækkelig afstand”, når de foretager en overhaling.

Det er den formulering, forslagsstillerne gerne vil have ændret.

- Det der med at holde en tilstrækkelig afstand? Hvad er det? Det er en fin retningsangivelse, men det er også meget upræcist. Vores forslag kan være med til at præcisere loven nærmere og gøre det mere klart, hvad der en hensynsfuld måde at gebærde sig på i trafikken, siger medstiller til borgerforslaget, Jørn Sass Husum, som også er cykeltræner og formand i Copenhagen Roleurs.

En lang række lande har allerede indført det enten som lovgivning eller rettesnor, at bilister skal holde 1,5 meter ved overhaling. Her skilte fra Frankrig, Spanien, USA og Tyskland. Foto: Collage med brugerfotos fra diverse cykelsider

Cyklistforbundet lydhøre, FDM tvivler

Borgerforslaget fra cykeltrænerne begejstrer direktøren i Cyklistforbundet, Klaus Bondam. Han bifalder, at borgere selv forsøger at råbe politikerne op.

- Vi oplever i høj grad, at sameksistensen mellem cyklister og biler er noget, der ofte skaber store konflikter. Som udgangspunkt er vi meget positive over for det. Thumbs up til borgerne, der stiller forslaget, for det sætter fokus på en problematik, siger Klaus Bondam.

Hos bilejernes forening, FDM, får borgerforslaget en lidt mere tempereret modtagelse.

- Forslaget er på sin vis meget charmerende, men hvis vi skal lægge et praktisk filter henover, så kan jeg ikke se, hvordan man kan håndhæve det forbud. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, siger Dennis Lange, juridisk konsulent.

Ifølge ham kan to forhold løse problematikken: hvis cyklister bliver bedre til at lægge sig på linje ved overhaling, og hvis bilister bliver bedre til at udvise hensyn og tålmodighed.

- Det er vores indtryk, at færdselsloven er dækkende, som den er. Hvis man kører for tæt på cyklister, så bryder man allerede færdselsloven, som den er, siger han.

Cyklistforbundets Klaus Bondam er med på, at en lovændring vil være problematisk at håndhæve i praksis, men påpeger, at det samme gælder den nuværende.

- Man kan godt stille sig kritisk over for færdselslovgivningens nuværende formulering med ”tilstrækkelig afstand”, fordi den er meget elastisk – en såkaldt lex imperfecta (ufuldstændig lov, red.), siger Klaus Bondam.

- Det korte af det lange er, at det er ekstremt utrygt som cyklist når bilen kommer for tæt på, for der får man virkelig den følelse af at det er David mod Goliat, siger direktøren.

4 hurtige: Hvad må cyklister?

Må to cyklister køre side om side på vejen?
Ja, det må de godt. Men kun hvis det kan ske uden fare eller unødig ulempe, som det hedder sig i Færdselslovens kapitel 7.

Må to cyklister også godt køre side om side på vejen, hvis en bil bag dem gerne vil overhale?
Som udgangspunkt nej, men i visse tilfælde kan det være ok. Men det afgøres af forholdene. Hvis færdselsforholdene tillader eller ligefrem nødvendiggør det, må de godt. Hvis ikke, skal de trække ind og køre på en linje. Ifølge færdselsloven er tallet to det magiske; man må ikke køre tre cykler side om side.

Må cyklister køre midt ude i vognbanen?
Nej, de skal holde til højre i den højre vognbane. Det er dog ikke nærmere defineret, hvor langt ude til højre i vognbanen, de skal cykle.

Må cyklister køre på vejen, selvom der er en cykelsti ved siden af?
Nej. I færdselslovens paragraf 14 står der, at cyklister skal benytte cykelstien, hvis der er en.


Kilde: Færdselsloven via Retsinformation

4 hurtige: Hvad må bilister?

Må bilister lave en overhaling, der efterlader lidt afstand mellem bil og cykel?
Nej, det må de ikke. I Færdselsloven står der, at den overhalende skal holde ”tilstrækkelig afstand” mellem sin bil og det, der overhales. Hvad tilstrækkelig afstand er, er ikke defineret. Men som loven læses, skal en bilist holde lige så meget afstand til en cyklist som ved overhaling af ethvert andet køretøj.

Må bilister dytte ad cyklister, hvis bilisten gerne vil overhale?
Det er tilladt at bruge sit signalhorn i trafikken. Men fra FDM's side opfordres der til, at man bruger det med måde, så hornet ikke bruges til at forskrække eller optrappe en konflikt.

Må bilister overhale cyklister på en strækning med optrukne spærrelinjer?
Man må ikke overskride en spærrelinje med fuldt optrukkede linjer. Men hvis vejbanen er så bred, at det er muligt at overhale cyklister uden at overskride spærrelinjen, mens der samtidig holdes "tilstrækkelig afstand" til cyklerne, så er det i orden.
 
Må bilister køre tæt op ad cyklister og prøve at presse dem ind til siden eller op på en cykelsti?
Nej. Det må man ikke. Det er ikke tilladt at chikanere andre trafikanter.


Kilde: Færdselsloven via Retsinformation

Skiltning kan være kompromis

Argumentet om at en konkret afstandsbestemmelse i loven vil være umulig at håndhæve, køber forslagsstillerne ikke.

- Det er ikke et argument at diskvalificere et forslag, fordi det er svært at håndhæve i praksis. Den køber jeg ikke. Hvis der er gode argumenter for at stille det, bør et lovforslag tages seriøst. Hvordan politiet så vil gøre deres arbejde, må de finde ud af, siger Jørn Sass Husum.

En lang række lande både inden for og uden for EU har enten indført 1,5 meter-grænsen som decideret lovgivning eller som retningslinje.

Lande som eksempelvis Tyskland, Belgien, Frakrig og Spanien har fået opsat skilte på strækninger med mange motionscyklister, der minder bilister og cyklister om at holde afstanden.

Netop en cykeltur i Spanien var det, der inspirerede cykeltrænerne til at stille forslaget. De mener, at lignende skilte – eksempelvis langs Strandvejen – vil give god mening.

- Først og fremmest, så går vi efter en lov, men skiltning er jo bedre end ingenting, siger medstiller Jørn Sass Husum.

Både Cyklistforbundet såvel som FDM er positivt indstillede over for opsætning af skilte langs strækninger, hvor cyklister og bilister må deles om vejen.

Et borgerforslag skal have 50.000 underskrifter for at blive behandlet og stemt om i Folketinget.

En debat i cykelmiljøet

Flere kendte skikkelser i cykelmiljøet har før påpeget faren ved de tætte overhalinger.

Michael Mørkøv, professionel cykelrytter, bor i København og træner til daglig i Nordsjælland:
- Efter at have boet i Italien i flere år er jeg nu flyttet hjem til Danmark igen, og det meste af min træning foregår på Nordsjælland. Her bliver jeg dagligt forarget over, hvor tæt billister er på at køre mig ned under min træning. Det er nærmest hver eneste dag, at jeg er tæt på at blive kørt af vejen af en bilist. 

Når jeg bliver overhalet enormt tæt bagfra af en bil, så kan jeg ikke undgå at tænke: "Så han mig overhovedet?", eller om det bare var en tilfældighed, at han passerede mig med fem centimeters afstand mellem hans bil og min krop. Andre gange er folk bare skingrende arrige over, at der er cykelryttere på vejen.

Brian Holm, tidligere professionel cykelrytter og i dag sportsdirektør for et cykelhold, bor på Frederiksberg:
- Måske jeg er ved at blive gammel og morfaragtig, men jeg synes, at der bliver vist mindre og mindre hensyn til cyklisterne i trafikken. Træningsturene er efterhånden blevet farligere end massespurterne under Tour de France!

- Jeg kan love, at ingen cyklister tager på landevejen for bevidst at genere bilisterne. Det er jo ikke sådan, at man planlægger, at NU skal vi ud og provokere så og så mange bilister. Nej, man tager ud for at få frisk luft, koble fra eller for at få trænet.


Kilder: Brian Holms debatindlæg i BT samt Michael Mørkøvs klumme på sport.tv2.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik