Sjældent sølvfund

To amatørarkæologer har fundet en sølvskat med sjældne denarer fra Romerriget. Mønterne er fundet på Lejre-egnen og skal nu udstilles på Roskilde Museum.

Der blev fundet i alt 14 mønter på marken i nærheden af Kirke Såby.

Mønterne stammer fra Romerriet mellem 76 e. Kr. og 161 e. Kr..

Nøjagtigt hvornår og hvorfor skatten er blevet gravet ned, kan ikke siges med sikkerhed. En mulighed er, at der kan være tale om en offergave til de højere magter. Det vil man kunne få mere at vide om, hvis der på et tidspunkt bliver foretaget en arkæologisk udgravning af fundstedet.