SF-komet er dømt for at genere metro

Den kommende regionsformand, Andreas Røpke, købte navnet metroselskabet.dk for næsen af Ørestadsselskabet og opfordrede til en "mindelig løsning".

SF's nye komet, den 25-årige Andreas Røpke, der er på vej til
at blive den nye formand for Region Hovedstaden, har bevidst
forsøgt at genere Metroselskabet og vanskeliggøre selskabets
arbejde ved at sikre sig hjemmesidenavnet "metroselskabet.dk" og
få det registreret i sit navn.
Det skete ifølge Politiken på en måde, som Metroselskabet
opfattede som et forsøg på at presse penge ud af selskabet, og
sagen endte med en kendelse, der fastslog, at Andreas Røpke
havde brudt loven.
Det fremgår af en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne,
hvis formand er højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Nævnet
skriver i afgørelsen fra marts 2007, at Andreas Røpke "ved sin
registrering og nægtelse af at overdrage domænenavnet
"metroselskabet.dk" til klager har handlet illoyalt og i strid
med god domæneskik".
Sagen startede, da regeringen 3. oktober 2006 ved åbningen af
Folketinget oplyste, at den ville dele Ørestadsselskabet i to
nye selskaber: Metroselskabet, som skulle drive metroen i
København, og et arealudviklingsselskab. To uger senere
registrerede Andreas Røpke domænenavnet "metroselskabet.dk".
Da Ørestadsselskabet opdagede det, henvendte selskabet sig til
Andreas Røpke for at få ham til at opgive navnet, men uden
resultat. Så besluttede selskabet at indbringe sagen for
Klagenævnet, der tager sig af sager, hvor personer misbruger
domænenavne.

/ritzau/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik