SF-borgmester beskylder Ritt B. for »tyveri«

Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard (S) risikerer med en hidtil uset budgetmanøvre at sætte stribevis af småbørnsfamilier i en situation, hvor de ikke kan få passet deres børn til tiden, skriver Berlingske Tidende.

Forudsigelsen kommer fra børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF),
efter at et flertal i kommunens økonomiudvalg har besluttet at
inddrage over 30 mio. kr. fra pengekassen i Børne- og
Ungdomsforvaltningen. »Det er et uhørt tyveri ved højlys dag,
som overborgmesteren her er i gang med. Konsekvensen kan meget
vel blive, at vi må opgive at leve op til den pasningsgaranti,
Borgerrepræsentationen har vedtaget, og som i forvejen er meget
presset visse steder i byen,« siger Bo Asmus Kjeldgaard.
Stridens kerne er en prognose over udviklingen i Børne- og
Ungdomsforvaltningens økonomi. På baggrund af resultatet for
årets første tre måneder har forvaltningen vurderet, at Bo Asmus
Kjeldgaard vil stå med 33,5 mio. kr. i lommen, når
nytårsklokkerne ringer. Og de penge bliver han og Børne- og
Ungdomsudvalget nu bedt om at betale tilbage omgående, selv om
der stadig er knap seks måneder tilbage af året - og overskuddet
endnu ikke er en realitet. »Problemet er, at ingen kan sige
noget fornuftigt om, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af
året. Det kan lige så vel ende med et minus på 50 mio. kr. som
et plus på 30 mio. kr., fordi der kan være regninger, som først
betales omkring årsskiftet. Og når vi efter de første tre
måneder har et mindre forbrug end forventet, så kan det sagtens
hænge sammen med, at de enkelte skoler og daginstitutioner har
sparet penge op, som de planlægger at bruge på særlige
aktiviteter i løbet af efteråret,« siger Bo Asmus Kjeldgaard.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ritt
Bjerregaard, men i et brev til Københavns Lærerforening, der i
lighed med Bo Asmus Kjeldgaard er oprørt over fremgangsmåden,
erkender hun, at det »principielt er uhensigtsmæssigt at
regulere udvalgenes budget« midt i et budgetår. Overborgmesteren
understreger dog, at stigende udgifter i forbindelse med
Københavns befolkningsudvikling gør det nødvendigt at hente det
forventede overskud - alternativet er at gennemføre generelle
besparelser i alle forvaltninger. Socialdemokraternes
gruppeformand på Københavns Rådhus, Jesper Christensen, finder
angrebet fra Bo Asmus Kjeldgaard besynderligt. »Jeg har noteret
mig, at Bo Asmus Kjeldgaard selv har masser af idéer til, hvad
de 33,5 mio. kr. kan bruges til, så han må jo være enig i, at
pengene er der. Og generelt må jeg altså sige, at det er ganske
fornuftigt at lade flertallet bestemme, hvordan pengene skal
bruges - og jeg kan sagtens forestille mig, at vi også fremover
benytter os af muligheden for løbende at regulere budgetterne i
de enkelte forvaltninger,« siger Jesper Christensen. Venstres
leder i København, kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev,
advarer dog kraftigt imod en gentagelse. »Det vil jo betyde, at
alle med budgetansvar i Københavns Kommune vil tømme kassen ved
udgangen af hvert kvartal, så Ritt Bjerregaard ikke pludselig
kommer og tager deres opsparinger,« siger Pia Allerslev.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik