Seks dage reserveret til vandsag

Mere end 27 måneder efter forureningen af drikkevandet fra Lyngens Vandværk i Køge i begyndelsen af 2007 indledes næste forår retssagen mod Køge-Egnens Renseanlæg, som var kilden til vandforureningen, skriver DAGBLADET Køge.

Mandag den 27. april begynder sagen mod renseanlægget, som med sit udslip af spildevand gjorde hundreder af mennesker syge og bevirkede, at en række virksomheder i det ramte område måtte lukke i en længere periode.
I begyndelsen af 2007 varede det måneder, inden alt var i orden i det grønne område omkring vandet fra Lyngens Vandværk, og det lange efterspils komplekse karakter afspejles også i retssagens længde.
Der er nemlig i alt sat seks dage af til behandlingen af sagen, som ifølge planen skal finde sted i retslokalerne i Jernbanegade i Køge.
Efter indledningen i april fortsætter sagen den 6. maj, den 25. maj, den 26. maj og den 9. juni, inden den altså skal rundes af den 17. juni.
Renseanlægget kræves dømt efter to paragraffer i straffeloven og lov om vandforsyning - dels for at have forvoldt fare for menneskers liv eller sundhed, dels for »på retsstridig måde at have fremkaldt omfattende forstyrrelse af driften af (...) anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand.«

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik