Se oversigten: Her er planen for milliardinvesteringer i infrastruktur i Region Hovedstaden

Regeringen fremlægger nu et udspil til milliardstore investeringer i infrastruktur, og den vækker både glæde og frustration i hovedstadsområdet.

Med titlen 'Danmark fremad' begyndte regeringen klokken 12 torsdag præsentationen af deres udspil til kommende investeringer i infrastruktur over hele landet, som der er afsat 105.8 milliarder til. 

I Hovedstadsområdet blev udspillet imødeset med lige dele spænding og nervøsitet, hvor de helt store emner har været ønsker om en udvidelse af Hillerødmotorvejen og Frederikssundmotorvejen, en vejforbindelse til Stevns Kommune, investeringer i Kystbanen samt en mulig metroforbindelse til Lynetteholmen.

Og som man kan se i oversigten nedenfor, er en udbygning af både Hillerødmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og en vejforbindelse til Stevns Kommune med i udspillet, hvor det dog er vigtigt at understrege, at regeringen stadig skal forhandle med de andre partier for at kunne gennemføre projekterne. 

Infrastrukturprojekter i Lorryland

Især udvidelserne af de to motorveje har været forbundet med flere års lobbyarbejde fra de involverede kommuner, og derfor var der torsdag morgen begejstring på borgmesterkontoret i Gribskov, efter det onsdag aften kom frem, at en udvidelse af Hillerødmotorvejen er en del af aftalen. 

- Det var en rigtig god nyhed vi fik i går, og nu er det vigtigt at alle, men særligt os i det trafikpolitiske netværk i Nordsjælland, bruger alle kræfter på, at bakke regeringen op politisk, så der kan laves en aftale der holder fast i regeringens ambitioner på trafikområdet i Nordsjælland, lyder det fra borgmester, Anders Gerner Frost, Gribskov.

Så meget vil regeringen afsætte til udvidelse af Hillerødmotorvejen

Strækningen mellem Allerød og lige nord for Hillerød er lige nu en motortrafikvej. Det ønsker regeringen at lave om på.
Foto: Vejdirektoratet
Strækningen mellem Allerød og lige nord for Hillerød er lige nu en motortrafikvej. Det ønsker regeringen at lave om på. Foto: Vejdirektoratet

I udspillet fra regeringen bliver der også lagt op til et nyt metropolnetværk i Hovedstadsområdet, der skal forbedre den kollektive transport for borgerne i Københavns omegnskommuner. 

Det omfatter blandt andet, at S-tog skal automatiseres, som vi kender det fra metroen, og ifølge udspillet er det også her, man vil sætte ind for at forbedre trafikken på  Kystbanen. 

Du kan se planerne i oversigten nedenfor. 

Et nyt metropolnetværk i hovedstadsområdet

Bilfri gader om søndagen 

I udspillet er der desuden lagt op til muligheden for at indføre bilfri gader om søndagen, hvilket skal være medvirkende til at skabe en ny indrettelse af byrummet, så der kan blive plads til en række aktiviteter som blandt andet markeder, udeservering og tilbud til børn. 

En konkret model for København er at forhindre bilers adgang til middelalderbyen og brogaderne mellem klokken 9 om morgenen og klokken 20 om aftenen. 

Det understreges dog, at det vil ske under hensynstagen til beboernes mulighed for at komme til og fra deres bopæl.

Indsats mod trafikstøj

Omegnskommunerne i København har i årevis været plaget af trafikstøj, og den del bliver også prioriteret i udspillet. 

Konkret bliver Motorring 3 udpeget som et særligt fokusområde for støjbekæmpelse, som der samlet er afsat 3 milliarder kroner til i udspillet. 

Konkret vil regeringen etablere såkaldte ”støj-stærekasser” på Motorring 3, der skal hjælpe med til at evaluere tiltag i indsatsen mod støj fra trafik i bynære områder. 

Udspil til indsats mod trafikstøj i bynære områder