Se listen: Så meget tjener din borgmester på bijob

Langt de fleste borgmestre i hovedstadsområdet har lønnede sidehverv, og mange tjener store summer på dem. For en enkelt borgmester giver det en samlet løn, der er højere end statsministerens.

Rundt regnet får borgmestrene i hovedstadsområdet hver især en løn på cirka en million kroner om året for at stå i spidsen for deres kommuner. Nogle tjener lidt mindre og andre lidt mere - det kommer an på kommunernes indbyggertal. 

Men det beløb giver ikke det fulde billede. 

For størstedelen af borgmestrene har bijob, som de også tjener penge på, og det er ofte betragtelige beløb. For tre borgmestre fra Vestegnen er det over en halv million kroner om året. 

Med tre uger til kommunalvalget i 2021 har TV 2 Lorry lavet en oversigt, der viser, hvilke lønnede sidehverv de 34 borgmestre i Hovedstadsområdet har, og hvad de får af vederlag og honorarer for at bestride dem. I gennemsnit er det 198.384 kroner for dem hver.

Michael Ziegler (K) fra Høje-Taastrup topper listen med en indtjening på 766.686 kroner om året udover sin borgmesterløn. Han er efterfulgt af Steen Christiansen (S) fra Albertslund, der får 592.555,79 kroner, og på tredjepladsen kan Henrik Rasmussen (K) fra Vallensbæk supplere sin borgmesterløn med 500.745 kroner. 

I den anden ende af skalaen har kun fire borgmestre i hovedstadsområdet oplyst, at de ikke har nogle lønnede sidehverv. 

Find din borgmester

Mosaik-høje-taastrup

Høje-Taastrup

Høje-Taastrup

Michael Ziegler fra Det Konservative Folkeparti er borgmester i Høje-Taastrup Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 766.686 kroner for følgende hverv:


 • Medlem, KL’s bestyrelse, formandskab og formand for Løn- og Personaleudvalg: 337.897 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Rockwoolfonden: 213.210 kroner.
 • Medlem, Realdanias byudviklingsforum og repræsentantskab: 72.500 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, DAB: 58.248 kroner.
 • Medlem, Kommunernes Lønningsnævn: 43.206 kroner.
 • Medlem, Regionernes lønnings- og takstnævn: 31.625 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Gate 21: 10.000 kroner.


I alt: 1.853.896 kroner.

Mosaik-albertslund

Albertslund

Albertslund

Steen Christiansen fra Socialdemokratiet er borgmester i Albertslund Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 971.661 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 592.555,79 kroner for følgende hverv:


 • Formand, Kommunekontaktråd (KKR): 215.000 kroner.
 • Formand, Vestegnens Kraftvarmeselskab: 168.422,93 kroner.
 • Formand, Lønningsnævnet: 74.391,86 kroner.
 • Medlem, Dansk Fjernvarme: 35.000 kroner.
 • Formand, Gate 21: 30.000 kroner. 
 • Medlem, Wonderfull Copenhagen: 25.000 kroner.
 • Medlem, Regionernes Løn og Takstnævn: 23.121 kroner.
 • Medlem, I/S Vestforbrænding: 21.620 kroner.


I alt: 1.564.216,79 kroner. 

Mosaik-vallensbæk

Vallensbæk

Vallensbæk

Henrik Rasmussen fra Det Konservative Folkeparti er borgmester i Vallensbæk Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 884.968 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 500.745 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem, HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S: 125.000 kroner.
 • Formand, Erhvervshus Hovedstaden: 110.000 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Hovedstadens Letbane: 100.000 kroner.
 • Næstformand, VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S: 89.480 kroner.
 • Næstformand, BIOFOS Holding I/S: 52.535 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Vestforbrænding I/S: 23.730 kroner.


I alt: 1.385.713 kroner.

Mosaik-solrød

Solrød

Solrød

Niels Hörup fra Venstre er borgmester i Solrød Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 884.968 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 468.249 kroner for følgende hverv:


 • Formand, KKR Sjælland: 229.095 kroner
 • Formand, ARGO I/S: 138.185 kroner
 • Næstformand, Skatteankenævn Midt- og Østsjælland: 43.025 kroner
 • Formand, Solrød Biogas A/S: 30.000 kroner
 • Bestyrelsesmedlem, Dansk Affaldsforening: 19.944 kroner
 • Repræsentantskabsmedlem, SEAS-NVE A.M.B.A: 8.000 kroner.


I alt: 1.353.217 kroner.

Mosaik-herlev

Herlev

Herlev

Thomas Gyldal Petersen fra Socialdemokratiet er borgmester i Herlev Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 971.661 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 460.240 kroner for følgende hverv:


 • Formand, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg: 226.201 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, HOFOR Vand Holding A/S: 125.000 kroner.
 • Medlem, KL’s bestyrelse: 67.860 kroner.
 • Medlem, KL’s formandskab: 39.585 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Herlev Gymnasium: 1.594 kroner.


I alt: 1.431.901 kroner.

Mosaik-hørsholm

Hørsholm

Hørsholm

Morten Slotved fra Det Konservative Folkeparti er borgmester i Hørsholm Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 971.661 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 447.117 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesformand, Norfors: 180.000 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Erhvervsfremmestyrelsen: 92.211 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, HMN: 76.184 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Udbetaling Danmark: 45.550 kroner.
 • Næstformand, Helsingør Kraftvarmeværk: 27.000 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, DANVA: 26.172 kroner.


I alt: 1.418.778 kroner

Mosaik-hillerød

Hillerød

Hillerød

Kirsten Jensen fra Socialdemokratiet er borgmester i Hillerød Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik hun desuden 299.098 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesformand, Movia: 264.479 kroner.
 • KLs internationale udvalg: 34.619 kroner.


I alt: 1.386.308 kroner

Mosaik-brøndby

Brøndby

Brøndby

Kent Max Magelund fra Socialdemokratiet er borgmester i Brøndby Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 971.661 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 293.395 kroner for følgende hverv:


 • Næstformand i bestyrelsen, HOFOR A/S: 256.250 kroner.
 • Formand i bestyrelsen, Brøndby Hallen: 37.145 kroner.


I alt: 1.265.056 kroner

Mosaik-gladsaxe

Gladsaxe

Gladsaxe

Trine Græse fra Socialdemokratiet er borgmester i Gladsaxe Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik hun desuden 292.296 kroner for følgende hverv:


 • Næstformand, Hovedstadens Letbane: 200.000 kroner,
 • Medlem, Miljø- og Forsyningsudvalget i KL: 34.477 kroner.
 • Medlem, DAB: 33.978 kroner.
 • Medlem, Vestforbrænding I/S: 23.841 kroner.


I alt: 1.379.506 kroner.

Mosaik-rudersdal

Rudersdal

Rudersdal

Jens Ive fra Venstre er borgmester i Rudersdal Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 290.000 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem i KL, og næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL og medlem af Internationalt Udvalg i KL: 172.000 kroner.
 • Næstformand, Norfors: 45.000 kroner.
 • Bestyrelsesformand, Nærum Gymnasium: 44.000 kroner.
 • Bestyrelsesformand, Gl. Holtegaard – Breda Fonden: 29.000 kroner.


I alt: 1.377.210 kroner.

Mosaik-fredensborg

Fredens- borg

Fredens- borg

Thomas Lykke Pedersen fra Socialdemokratiet er borgmester i Fredensborg Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 266.500 kroner for følgende hverv:


 • Næstformand, KommuneKredit: 119.000 kroner.
 • Næstformand, Fredensborg Forsyning: 80.000 kroner.
 • Formand, Espergærde Gymnasiums bestyrelse: 42.000 kroner.
 • Medlem, I/S Norfors: 25.500 kroner.


I alt: 1.353.710 kroner.

Mosaik-ishøj

Ishøj

Ishøj

Ole Bjørstorp fra Ishøjlisten er borgmester i Ishøj Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 884.968 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 222.000 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesformand, Arken: 120.000 kroner.
 • Bestyrelsesformand, HMN Naturgas: 50.000 kroner.
 • Formand, Rådet for Sikker Trafik: 30.000 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Vestforbrænding: 22.000 kroner.


I alt: 1.106.968 kroner.

Mosaik-Furesø

Furesø

Furesø

Ole Bondo Christensen fra Socialdemokratiet er borgmester i Furesø Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 212.543,56 kroner for følgende hverv:


 • Formand, Vestforbrænding: 187.543,56 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Copenhagen Capacity: 25.000 kroner.


I alt: 1.299.753,56 kroner.

Mosaik-lejre

Lejre

Lejre

Carsten Rasmussen fra Socialdemokratiet er borgmester i Lejre Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 971.661 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 196.798,47 kroner for følgende hverv:


 • Næstformand, KKR Sjælland: 68.955,81 kroner.
 • Medlem, Skatterådet: 58.563,54 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Pædagogernes Pension – PBU: 39.375 kroner
 • Bestyrelsesmedlem, Professionshøjskolen Absalon: 26.009,37 kroner.
 • Hjemmeværnets distriktsudvalg: 3.894,75 kroner.


I alt: 1.168.459,47 kroner.

Mosaik-gentofte

Gentofte

Gentofte

Michael Fenger fra Det Konservative Folkeparti er borgmester i Gentofte Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


Michael Fenger tiltrådte som borgmester den 17. maj 2021 efter partifællen Hans Toft.


I 2020 fik Hans Toft 195.289,91 kroner for følgende hverv:


 • Næstformand i bestyrelsen, Vestforbrænding I/S: 93.771,72 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, KommuneKredit: 76.509,19 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Wonderful Copenhagen: 25.000 kroner.
Mosaik-frederikssund

Frederiks- sund

Frederiks- sund

John Schmidt Andersen fra Venstre er borgmester i Frederikssund Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 167.332 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem, Fjordforbindelsen Frederikssund: 110.000 kroner.
 • Medlem, Løn- og Personaleudvalget i KL: 34.316 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, HMN Naturgas I/S: 13.016 kroner.
 • Gate 21: 10.000 kroner.


I alt: 1.254.542 kroner.

Mosaik-glostrup

Glostrup

Glostrup

John Engelhardt fra Venstre er borgmester i Glostrup Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 884.968 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 146.187 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem, Vestforbrænding: 62.512 kroner.
 • Medlem, Movias bestyrelse: 52.354 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Glostrup Forsyning A/S: 20.000 kroner.
 • Medlem, Socialudvalget i KL: 11.321 kroner.


I alt: 1.031.155 kroner.

Mosaik-hvidovre

Hvidovre

Hvidovre

Helle Adelborg fra Socialdemokratiet er borgmester i Hvidovre Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik hun desuden 129.952,11 kroner for følgende hverv:


 • Medlem, Skatterådet: 58.563,54 kroner.
 • Medlem, Kultur-, Erhverv- og Planudvalget i KL: 34.317 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Københavns Professionshøjskole: 26.791,57 kroner.
 • Medlem, Ankestyrelsen: 10.280 kroner.


I alt: 1.217.162,11 kroner.

Mosaik-greve

Greve

Greve

Pernille Beckmann fra Venstre er borgmester i Greve Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik hun desuden 121.817 kroner for følgende hverv:


 • Formand, Skatteankenævn Hovedstaden Vest: 60.000 kroner.
 • Næstformand, FGU-Skolen Øst: 27.500 kroner.
 • Medlem, Sundheds- og Ældreudvalget i KL: 34.317 kroner.


I alt: 1.209.027 kroner.

Mosaik-tårnby

Tårnby

Tårnby

Allan S. Andersen fra Socialdemokratiet er borgmester i Tårnby Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 119.732 kroner for følgende hverv:


 • Næstformand, ARC: 60.255 kroner.
 • Medlem, Socialudvalget i KL: 34.477 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, CTR: 25.000 kroner.


I alt: 1.206.942 kroner.

Mosaik-helsingør

Helsingør

Helsingør

Benedikte Kiær fra Det Konservative Folkeparti er borgmester i Helsingør Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik hun desuden 114.580,22 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem, Movia: 51.211 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, SportEvent Danmark: 36.369,22 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Norfors: 27.000 kroner.


I alt: 1.201.790,22 kroner.

Mosaik-egedal

Egedal

Egedal

Karsten Søndergaard fra Venstre er borgmester i Egedal Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 93.955 kroner for følgende hverv:


 • Næstformand, KKR Hovedstaden: 68.955 kroner.
 • Næstformand, Målev Rens: 25.000 kroner.


I alt: 1.181.165 kroner.

Mosaik-ballerup

Ballerup

Ballerup

Jesper Würtzen fra Socialdemokratiet er borgmester i Ballerup Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 90.841 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem, Novafos: 30.000 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Erhvervshus Hovedstaden: 30.000 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Vestforbrænding: 28.841 kroner.
 • Valborg Hansens Mindelegat: 2.000 kroner.


I alt: 1.178.051 kroner.

Mosaik-stevns

Stevns

Stevns

Anette Mortensen fra Venstre er borgmester i Stevns Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 884¬.968 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik hun desuden 65.000 kroner for følgende hverv:


 • Medlem, repræsentantskabet for Realdania: 40.000 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Erhvervshus Sjælland: 25.000 kroner.


I alt: 949.968 kroner.

Mosaik-lyngby-taarbæk

Lyngby-Taarbæk

Lyngby-Taarbæk

Sofia Osmani fra Det Konservative Folkeparti er borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik hun desuden 58.317 kroner for følgende hverv:


 • Medlem, Børne- og Undervisningsudvalget i KL: 34.317 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Copenhagen Capacity: 24.000 kroner.


I alt: 1.145.527 kroner.

Mosaik-frederiksberg

Frederiks- berg

Frederiks- berg

Simon Aggesen fra Det Konservative Folkeparti er borgmester i Frederiksberg Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.216.915 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 45.000 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesformand, Frederiksberg Energi A/S: 45.000 kroner.


I alt: 1.261.915 kroner.

Mosaik-køge

Køge

Køge

Marie Stærke fra Socialdemokratiet er borgmester i Køge Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik hun desuden 40.000 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem, Erhvervshus Sjælland: 25.000 kroner.
 • Bestyrelsesmedlem, Køge Kyst: 15.000 kroner.


I alt: 1.127.210 kroner.

Mosaik-allerød

Allerød

Allerød

Karsten Längerich fra Venstre er borgmester i Allerød Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 971.661 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 27.000 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem, Norfors I/S: 27.000 kroner.


I alt: 998.661 kroner.

Mozaik-halsnæs

Halsnæs

Halsnæs

Steffen Jensen fra Socialdemokratiet er borgmester i Halsnæs Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 971.661 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 fik han desuden 23.841,42 kroner for følgende hverv:


 • Bestyrelsesmedlem, Vestforbrænding: 23.841,42 kroner.


I alt: 995.452,42 kroner.

Mosaik-københavn

København

København

Lars Weiss fra Socialdemokratiet er overborgmester i Københavns Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.363.786 kroner om året i borgmestervederlag.


Lars Weiss tiltrådte som overborgmester den 29. oktober 2020 efter partifællen Frank Jensen.


I 2020 havde Lars Weiss flere lønnede hverv, som han fratrådte, da han blev overborgmester. I samme forbindelse indtrådte han i bestyrelsen i KL, hvilket giver et årligt honorar på 68.634 kroner.

Mosaik-roskilde

Roskilde

Roskilde

Tomas Breddam fra Socialdemokratiet er borgmester i Roskilde Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.216.915 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 havde han ingen andre lønnede hverv.


I alt: 1.216.915 kroner.

Mosaik-gribskov

Gribskov

Gribskov

Anders Gerner Frost fra Nytgribskov er borgmester i Gribskov Kommune.


Fra 1. april 2021 får han 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


I 2020 havde han ingen andre lønnede hverv.


I alt: 1.087.210 kroner.

Mosaik-rødovre

Rødovre

Rødovre

Britt Jensen fra Socialdemokratiet er borgmester i Rødovre Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 1.087.210 kroner om året i borgmestervederlag.


Britt Jensen tiltrådte som borgmester den 31. marts 2020 efter partifællen Erik Nielsen.


I 2020 havde Britt Jensen som borgmester ingen andre lønnede hverv.

Mosaik-dragør

Dragør

Dragør

Helle Barth fra Venstre er borgmester i Dragør Kommune.


Fra 1. april 2021 får hun 884.968 kroner om året i borgmestervederlag.


Helle Barth tiltrådte som borgmester den 1. juni 2021 efter partifællen Eik Dahl Bidstrup.


I 2020 havde Eik Dahl Bidstrup ingen andre lønnede hverv.


Det politiske spil

Oversigten viser kun borgmestrenes bijob, men også menige medlemmer af en kommunalbestyrelse kan have lønnede sidehverv. Det kan for eksempel være bestyrelsesposter i kommunale forsyningsselskaber.

- De poster, der er bundet til kommunalbestyrelsen, kan man fordele, som man vil. Det er noget, der kan spille en rolle i konstitueringen, fortæller Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Disse lønnede sidehverv - der også kaldes "kommunale ben" - kan altså være en del af forhandlingerne, når der skal etableres et flertal efter et kommunalvalg.

- Det kan være årsagen til, at nogle borgmestre ikke har en masse vellønnede poster. De har været nødt til at betale med dem for at få støtte til en konstituering, lyder det fra Roger Buch.

Robert Klemmensen, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, stemmer i.

Så meget tjener statsministeren

 • Fra 1. april 2021 får statsministeren 1.635.076,50 kroner om året i ministervederlag.
 • Til sammenligning tjener borgmester Michael Ziegler (K) fra Høje-Taastrup 1.853.896 kroner. Det beløb indeholder både borgmestervederlag og lønnede sidehverv. 

- Det er meget interessant med konstitueringerne. Det er ikke altid den kønneste side af det danske demokrati, som vi ser her, konstaterer han.

Det er nemlig noget, der tit foregår i det skjulte.

- Vi (valg- og kommunalforskere red.) har svært ved at få data og dokumentere præcis, hvad der foregår, men vi har helt klart en formodning om, at der ofte handles med de her poster. Man kan sige, at vi har anekdotisk evidens for, at det fungerer sådan – altså vi hører det på vandrørene, lyder det fra Robert Klemmensen.

Det er der også flere borgmestre, der bekræfter overfor TV 2 Lorry. 

I Greve Kommune var fordelingen af de kommunale ben således en del af konstitueringsprocessen efter seneste valg.

- Når man har en partner, man skal samarbejde med, så skal de også have en del af kagen, lydet det fra borgmester Pernille Beckmann fra Venstre. 

Sådan forholder det sig også i Gribskov. 

- Økonomien i det betyder noget - også for den samlede konstituering. Det vil jeg være ærlig omkring, fortæller borgmester Anders Gerner Frost fra Nytgribskov, der dog selv har fravalgt lønnede sidehverv. 

Flere kasketter på

Flere af borgmestrene argumenterer for, at deres egne bijob skaffer dem indsigt og indflydelse på kommunernes vegne.

Steen Christiansen fra Socialdemokratiet er borgmester i Albertslund, og han mener, at han gennem sine mange bestyrelsesposter får mulighed for at “tale sin kommunes sag.”

- Men den helt overvejende fordel er, at jeg gennem de her poster har et omfattende netværk, og i politik handler alt jo om relationer, hvis man vil påvirke tingene.  

Sådan har vi gjort:

 • Vi har brugt Indenrigsministeriets satser for borgmestervederlag i 2021, der tager udgangspunkt i kommunernes indbyggertal. 
 • Vi har undersøgt, hvad kommunerne selv oplyser om borgmestrenes lønnede sidehverv i 2020 på deres hjemmesider. Det er lovpligtigt at oplyse om størrelsen på de vederlag, som kommunalpolitikere i sidste kalenderår fik for at udføre de hverv, de er udpeget eller valgt til af kommunen (kommunestyrelsesloven § 16e).
 • De kommuner, der ikke havde noget stående på deres hjemmesider, har vi taget kontakt til og indhentet oplysninger fra, og derudover har vi interviewet og været i kontakt med adskillige borgmestre.
 • Vi gør opmærksom på, at nogle kommuner kun har oplyst det, der er lovpligtigt, mens andre har oplyst mere end det. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er borgmestre, der har flere lønnede sidehverv end dem, der fremgår af artiklen. Det vil i så fald være hverv, som de ikke er udpeget eller valgt til af kommunen, men som de har fået på anden vis.
 • Særlige forhold gør sig gældende i Rødovre, København, Gentofte og Dragør, der alle har fået nye borgmestre i 2020 og 2021. 

For de to forskere er det dog åbenlyst, at der kan opstå interessekonflikter, når man som borgmester har flere kasketter på og på samme tid tjener penge på disse bijob.

- Det store problem er jo, at man kan komme i tvivl om, hvis interesser de her folkevalgte varetager. Er det for virksomhedernes? Er det kommunernes? Eller er det deres egne privatøkonomiske interesser? Det er ikke hensigtsmæssigt, at det kan være uklart, lyder det fra Robert Klemmensen.

Lovgivningen er således, at en politiker skal trække sig, hvis vedkommende er inhabil i en sag, der skal behandles i kommunalbestyrelsen.

- Det er fint nok, at vi har regler, men det bliver hurtigt lidt kunstigt. En borgmester kan godt være inhabil og blive sendt udenfor døren, hvis man i kommunalbestyrelsen sidder med en sag om forsyningsselskabet, hvor han er bestyrelsesformand. Men alle ved jo godt, hvad borgmesteren vil have, der bliver besluttet, og så kan det være svært at gøre det modsatte af det, lyder det fra Roger Buch. 

Anbefalinger fra kommision

På baggrund af en anbefaling fra den såkaldte Vederlagskommission besluttede Folketinget for fem år siden at efteregulere borgmestrenes løn, hvilket førte til, at deres vederlag blev forhøjet med lidt over 30 procent.

Vederlagskommissionen havde også en anbefaling om, at løn fra de bijob, som borgmestrene bliver udpeget eller valgt til af kommunen, så skulle modregnes i vederlaget. Den anbefaling valgte Folketinget ikke at følge.

Efterfølgende har enkelte af landets borgmestre - dog ikke nogen i Hovedstadsområdet - selv valgt at frasige sig løn fra disse bijob.  

- Det er nok et forsøg på at sende et signal til vælgerne om, at man føler sig tilstrækkeligt aflønnet, lyder det fra Robert Klemmensen. 

Han forventer ikke, at mange flere vil komme med samme udmelding. 

- Det har nok fundet sit niveau. Borgmestrene deler jo en interesse i at modtage de her penge.

Og så længe de gør det, så vil debatten om borgmestrenes lønnede sidehverv formentlig poppe op fra tid til anden.  

- Med den lønstigning, som borgmestre fik for nogle år siden, så er de nået op på ret højt niveau. Man kan altid diskutere, hvad der er en rimelig løn. Mange steder er borgmestrene på fuld højde med ministre og nogle endda statsministeren. Så er det svært at argumentere for, at man får for lidt i løn, afslutter Roger Buch. 

_

_


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Politik

20190718-145652-1-6000x4000ma

Fik nej for fire år siden - nu skal det igen granskes, om vi kan bade i hele havnen

1_1_Sekvens.00_02_04_19.Still002

play"Jeg håber, vi får en statsminister med mørk hudfarve snart"

20221011-185629-L-4538x2547ma

Udvalg skal drøfte kritik af advokatundersøgelse ved ekstraordinært møde

Daryna Yevpak

playKommune siger undskyld til ukrainere i speget boligsag


Lorryland


Forsiden lige nu

Se flere