Se kortet over de bedste klimaløsninger: Lorryland har flest

En ny rapport samler 100 af bedste klimatiltag i de danske kommuner. Se kortet over projekterne i vores område, og læs hvorfor flere kommuner kan blive inspireret af idéer fra Lorryland.

Cykelbaner, der skal få børn til at cykle mere i Furesø Kommune, er en del af et projekt, som er blandt de 100 gode idéer. Foto: TV 2 Lorry

En af de gode idéer er Impact Farm, som er et hypereffektivt landbrug midt i byen. Det er et toetagers væksthus på omkring 50 kvadratmeter, der kan producere mellem hele tre og seks tons afgrøder om året. Afgrøderne bliver dyrket lodret i flere etager helt uden jord. Foto: Human Habitat

1 af 2

Elbusser, energirenoveringer, bylandbrug og parker, der skal forhindre oversvømmelser er blot nogle af de gode klimaprojekter, som er med i en ny rapport, hvor bæredygtigheds-organisationen Sustainia og Realdania samler 100 af de bedste klimaløsninger i danske kommuner.  

Lorryland er den region, der har flest tiltag med i rapporten, og København topper listen med ni projekter. Du kan se alle projekterne fra vores område på kortet længere nede i artiklen.

- Det er jo fantastisk at se så mange gode projekter, men der skal mange flere til

Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i tænketanken CONCITO

Selvom der er mange gode projekter i de danske kommuner, er det langt fra nok, hvis vi skal nå målene i Paris-aftalen, som blev indgået af næsten alle verdens lande i 2015 for at modvirke klimaforandringerne, siger Henrik Gudmundsson. 

Han er seniorkonsulent i tænketanken CONCITO, som arbejder med at nedbringe udslippet af drivhusgasser og mindske skadevirkningerne af klimaforandringerne.

- Det er jo fantastisk at se så mange gode projekter, men der skal mange flere til, siger han.

Læs også Se de gode klimaidéer: Din computer kan få strøm fra elbiler

Ifølge ham er projekterne gode, men kommunerne har en tendens til at gå uden om de svære områder, hvor det ellers er muligt at reducere CO2-udslippet betydeligt.

Han efterlyser blandt andet større samarbejde mellem kommunerne, fordi det er begrænset, hvad kommunerne selv kan gøre for at få borgerne til at droppe de forurenende biler og i stedet tage toget, bussen eller cyklen.

Læs også Støjende fabrik i win-win situation: Mindre larm og mere grønt

Især i hovedstadsområdet ville det være oplagt, mener han: 

- Det ville betyde noget, hvis det blev nemt at parkere ved stationerne og få cyklen med bussen, siger han.

Og så er der et par sjældne tiltag i Lorryland, som andre kommuner kunne lære af.

Han efterlyser blandt andet flere tiltag som for eksempel Helsingørs energirådgivere, der hjælper private med at sænke deres energiforbrug, og Københavns beslutning om at at købe mere klimavenligt ind, når de køber alt fra rengøringsmidler til møbler, legetøj og byggematerialer. Det er nemlig områder, hvor der er en stor CO2-gevinst at hente.

- Man kunne godt håbe på, at der var flere kommuner, der ville kigge med grønne briller, når de køber ind. Så det ikke kun er, hvordan køber vi billigst muligt ind, men også hvordan køber vi grønnest muligt ind, siger han.

En del kommuner har flere projekter med i rapporten. Hvis der er et projekt, du vil læse mere om, kan du finde hele rapporten her.

Artiklen fortsætter under kortet.

Udover kommunernes egne projekter, er der fem projekter med i rapporten som er samarbejder mellem flere kommuner i Lorryland. 

Kriterier for udvælgelse af projekterne

  1. Klimaeffekt: Projektets forventede eller dokumenterede reduktion i drivhusgasser og/eller bidrag til klimasikring.
  2. Merværdi: Om projektet har medvirket til en forbedring af andet end klimarelaterede forhold; beskrevet med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.
  3. Innovation: I hvilket omfang projektet udviser en ny eller banebrydende tilgang til løsning af klimamæssige udfordringer.
  4. Samarbejde: I hvilken grad demonstreres godt samarbejde mellem de involverede i projektet, fx på tværs af forvaltninger og kommunegrænser.
  5. Borgerinddragelse: I hvilken grad projektet formår at inddrage borgerne i udviklingen og implementeringen af projektet.
  6. Skalérbarhed: I hvilken grad projektet er designet, så det potentielt kan både skaleres og duplikeres andetsteds og i andre kommuner.
  7. Videndeling: I hvilken grad deles, eller planlægges det at dele, projekterfaringerne på tværs af forvaltninger, kommunegrænser eller internationalt.
Kilde: Realdania

Se vores indslag om kommunernes gode klimaprojekter, som vi lavede, før det blev offentliggjort, hvem der kom med i den endelige rapport. Alle projekterne i indslaget er endt i rapporten. 

03:57

Indslag fra 15/5 2018

Luk video

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik