Sådan fungerer stormflodsordningen

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen lemper reglerne i den offentlige stormflodsordning.

Foto: Lorry

De danskere, som ejer huse og bygninger, der blev offer for stormfloden under decemberstormen, kan se frem til højere erstatning, meddeler erhvervs- og væksminister Henrik Sass Larsen onsdag.

Mange af ejerne er blevet mødt med meget høje afskrivninger på erstatningen for ældre bygningsdele. Dette skyldes de nuværende hårde afskrivningsregler i den offentlige stormflodsordning.

Sådan fungerer stormflodsordningen:

* Stormflodsordningen er en offentlig ordning, der er reguleret i loven om stormflod.

* Taksering af skader og nedsættelse af erstatninger på grund af slid og alder sker efter regler, som er vedtaget af Stormrådet, og ikke efter forsikringsselskabernes regler. Det er disse takseringsregler, der nu bliver lempet.

* De midler, der er i ordningen, er offentlige. Udbetalingen af erstatninger påvirker derfor ikke forsikringsselskabernes økonomi.

* Forsikringsselskabernes rolle er alene at vurdere og opgøre skaderne efter reglerne fra Stormrådet. Dette arbejde får de penge for af Stormrådet. Der er sanktionsmuligheder over for selskaberne, hvis de ikke følger Stormrådets regler.

* Der gives erstatning for hele den ødelagte væg (fra gulv til loft), selvom den kun er ramt af 30 cm vand forneden.

* Der gives erstatning for de bygningsdele, der må fjernes for at kunne reparere selve skaden.

* Der gives erstatning til omkostninger til afrensning af skimmelsvamp, hvis den er opstået som en direkte følge af stormflod eller oversvømmelse. Det forudsætter dog, at lovforslaget vedtages.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik