Roskilde vil slippe tilsyn med lufthavn

Forvaltningen i Roskilde Kommune ønsker ikke at være miljømyndighed for Roskilde Lufthavn. Derfor foreslår den, at der sendes en ansøgning til miljøministeren om, at ansvaret overdrages til staten, skriver DAGBLADET Roskilde.

Siden kommunalreformen blev gennemført, har Roskilde Kommune været miljømyndighed for Roskilde Lufthavn, som kommunen har besluttet at arbejde aktivt for at få udvidet. Efter massive klager over sagsbehandlingen i henholdsvis Hovedstadens Udviklingsråd og Roskilde Amt afgjorde Naturklagenævnet og siden
Miljøklagenævnet, at hele sagen skulle behandles på ny, så det statslige Miljøcenter Roskilde skulle tage sig af de planmæssige spørgsmål, mens Roskilde Kommune skulle tage sig af det miljømæssige.
Det aktuelle forslag om at søge om overdragelse af kompetencen har dog ikke noget at gøre med, at lufthavnens ansøgning om udvidelse skal behandles forfra, siger kommunens tekniske direktør, Ole Møller.
- Det har ligget i vores kort længe, at vi ville søge om overdragelse af kompetencen til statens miljøcenter. Det har været undervejs i mere end et år og har ikke noget at gøre med de afgørelser, der er blevet truffet siden i Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet. Vi ville have rejst spørgsmålet under alle omstændigheder, siger Ole Møller.
Han tilføjer, at der hidtil ikke har været noget form for problemer med, hvilken kasket kommunen havde på i forholdet til lufthavnen, men at overdragelsen af myndigheden kan være med til at komme eventuelle fremtidige problemer af den karakter i forkøbet.
Kommunens ansøgning om at blive frigjort fra miljømyndigheden hilses velkommen af Stop Støjen, som kæmper imod en udvidelse af Roskilde Lufthavn.
- Vi har haft på fornemmelsen, at tingene i forbindelse med lufthavnen er drevet af snævre lokale interesser, og det kunne godt give lidt slagside, så set med vores briller er det en fordel at få ansvaret forankret et sted, der sikrer et mere overordnet perspektiv, siger Stop Støjens formand, Torben Steen Hansen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik