Renere benzin giver sundhedsbonus

Den miljøpolitiske indsats for at rense byluften for skadelige stoffer fra bilernes udstødning viser nu konkrete resultater i det københavnske gadebillede. Som en direkte konsekvens af den miljøpolitiske beslutning om at nedsætte indholdet af svovl i benzin og diesel, har Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet målt et markant fald i antallet af partikler på HC Andersen Boulevard i København.

I perioden 2005 til 2007 var antallet af partikler
faldet med hele 27 procent i gennemsnit i forhold til en anden
tre-årig periode fra 2002 til 2004, viser DMUs undersøgelse. Og
DMU kæder faldet direkte sammen med EUs beslutning om at
nedsætte svovlindholdet i bilernes brændstof fra starten af
2005. »Resultatet kan ses som en dokumentation for, at en
miljøpolitisk indsats har båret frugt. Og det har været muligt
for os at måle gevinsten ret nøjagtigt, fordi vi har gennemført
målinger over to tre-årige perioder, der ligger henholdsvis før
og efter, svovlindholdet blev nedsat,« siger seniorrådgiver i
DMU Peter Wåhlin, der er forfatter på en ny rapport om
målingerne. Resultatet kommer samtidig med at EUs generelle og
løbende indsats for at begrænse luftforureningen fra køretøjer
også bidrager til renere luft i byerne. Såkaldte euronormer for
bilers udstødningsgasser er blevet strammet flere gange over de
seneste 15 år, og det betyder, at udstødningen alt andet lige
bliver renere i takt med, at nye biler erstatter gamle.
Dieselpartikler anses for at være den mest sundhedsskadelige
komponent i udstødningsgassen fra køretøjer. I kraft af
overbevisende befolkningsundersøgelser kan forskerne forbinde
mikroskopiske partikler med luftvejslidelser, kræft,
hjerte-karsygdomme og flere hundrede årlige dødsfald i byerne.
Men forskerne ved ikke præcist, hvilke typer af partikler, der
er de farligste. Professor i miljømedicin på Københavns
Universitet, Steffen Loft kan derfor heller ikke sige noget
sikkert om sundhedsgevinsten ved, at antallet af partikler er
faldet. »Der er sandsynligvis en gevinst. Men den er nok ikke så
stor, for faldet gælder nogle meget små svovldråber, som ikke er
så farlige for organismen, som sodpartikler fra den
ufuldstændige forbrænding i bilerne. Og når det gælder
sodpartiklerne, skal der filtre på bilerne, før man kan komme af
med dem,« siger Steffen Loft. Trods fremgangen i luftens indhold
af partikler, har Danmark fortsat problemer med at leve op til
EUs grænseværdier. Og i sommer konstaterede OECD, at en million
danskere fortsat lever med en uacceptabel luftkvalitet. Bl.a. på
den baggrund har miljøminister Troels Lund Poulsen (V) søsat en
strategi, der skal bringe Danmark på omgangshøjde med EUs krav
til partikler og derudover til en anden komponent i
udstødningsgassen, kvælstofoxider. Københavns kommune har
benyttet sig af en ny mulighed for at stille krav til udslip af
partikler, der betyder at tunge køretøjer skal køre med
partikelfiltre i særlige zoner af byen.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

20200807-120711-L-1920x1280we

Udkast til regler mod 'soundbokse' vækker vrede blandt bryggeboere: 'Det er fuldstændig håbløst'

Børnehjem magtanvendelse

Magtanvendelser mod anbragte børn og unge bliver ikke indberettet

Silas

Drenge fra børnehjem oplevede vold og trusler fra de ansatte, så begyndte de at filme alt med mobiltelefon

6e3cce56-fb7c-4499-891a-79fda1d9d8ec

'Jeg forstår ikke, at sådan nogle som dig ikke bruger kørestol' - 35-årig med handicap overfuses på gaden

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere