Regioner: Intet tyder på flere opsigelser blandt sygeplejersker

Sygeplejersker blev opfordret til at sige deres job op i november, men det tyder på, at kun få har gjort det.

Der er ikke noget, der tyder på, at der har været flere opsigelser blandt sygeplejersker i november, end der plejer at være.

Det siger Danske Regioner, der har lavet en rundspørge blandt landets fem regioner.

Danske Regioner understreger, at der er tale om et midlertidigt billede, og at man først har fuldstændige tal i januar.

Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse har ellers opfordret sygeplejersker til at sige deres job op i løbet af november i protest mod deres løn- og arbejdsvilkår.

Luca Pristed, der er sygeplejerske på Rigshospitalet og talsperson for Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse, sagde tirsdag sit job op, og han sagde, at han håber, at flere tusind sygeplejersker vil gøre det samme.

Region Sjælland oplyste onsdag, at man har et generelt billede af, at antallet af opsigelser blandt sygeplejersker er nogenlunde på niveau med, hvad der er normalt for november måned.

Regionen forventer at have en endelig opgørelse i løbet af torsdag.

Maks fem har kvittet jobbet

TV 2 Lorry har været i kontakt med Region Hovedstaden om samme spørgsmål, og her viser en optælling, at kun ganske få umiddelbart har fulgt i Luca Pristeds fodspor.

- Region Hovedstaden skønner, at maksimalt fem opsigelser fra sygeplejersker den 30. november er relateret til opfordringen om kollektive opsigelser.

- På den baggrund foretager Danske Regioner en vurdering af, hvorvidt omfanget er så stort, at det kan betragtes som kollektive opsigelser, som giver anledning til indberetning for Arbejdsretten. Sagen indberettes i så fald for Arbejdsretten, der tager stilling til, hvorvidt opsigelserne dømmes ugyldige, oplyser Region Hovedstaden i et skriftligt citat til TV 2 Lorry.

Hos Region Midtjylland siger man, at man har fået nogenlunde samme antal af opsigelser ved udgangen af november, som man havde ved udgangen af oktober.

I en foreløbig melding fra Region Syddanmark lyder det, at der per 30. november kun er meget få sygeplejersker, der har sagt deres stilling op med begrundelse i at støtte opfordringen om kollektiv opsigelse.

Region Nordjylland oplyser, at de kommer med en opgørelse senere torsdag.