Politikere var advaret i KMD-sag

Det var ikke kun embedsmændene i Hillerød Kommune, der var advaret om at lade it-virksomheden KMD overtage kommunens løn- og personaleadministration uden at sætte den 48 millioner kroner store opgave i udbud. Også politikerne i Økonomiudvalget, var advaret. Det viser en aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis har fået i sagen.

Den 17. marts fritog økonomiudvalget Hillerøds kommunaldirektør Peter Zahlekjær for tjeneste, dels for hans samarbejde med KMD, der havde givet ham og hans kone koncertbilletter til Madonnakoncert i Parken, og dels fordi han ikke havde oplyst korrekt om de udbudsretlige regler.
Peter Zahlekjær har tidligere over for økonomiudvalget fremhævet, at KMD var den eneste, der kunne levere den ydelse, kommunen efterspurgte, og at opgaven derfor var undtaget for udbud. Det såede advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted ellers stærkt tvivl om i et fortroligt notat udarbejdet for kommunen allerede 19. juni sidste år:
- Det (er) min vurdering, at undtagelsen for aftaler, der kun kan tildeles én bestemt leverandør, næppe kan finde anvendelse i den foreliggende situation.«
Selvom notatet blev udleveret til politikerne i økonomiudvalget på et møde kort efter, så undlod kommunens direktion at nævne denne del af vurderingen i det retsgrundlag, det præsenterede politikerne for.