Politiet finder markant mere amfetamin og ecstasy

Opsving i beslaglagt amfetamin og ecstasy kan være tilfældigheder, oplyser Rigspolitiet. Politiet beslaglagde sidste år markant mere amfetamin og ecstasy end tidligere år. Særligt for amfetamins vedkommende er der tale om den største mængde i mange år, oplyser Rigspolitiet.

Arkiv Foto: Lorry

Med knap 146 kilo amfetamin tegner København sig også her for den største samlede mængde, hvilket udgør omkring 48 procent af mængden på landsplan.

København havde i 2012 420 beslaglæggelser af amfetamin, og heraf udgjorde en enkelt beslaglæggelse 28,2 kilo amfetamin.

Det er dog politikredsene Østjylland og Sydsjælland og Lolland-Falster, der tegner sig for de største mængder ved en enkelt beslaglæggelse, henholdsvis 42,6 kilo og 38 kilo amfetamin.

Der er samtidig tale om den største samlede mængde beslaglagt ecstasy siden 2007. København tegner sig her for over ni ud af 10 beslaglagte ecstasypiller.

To enkeltbeslag i København på henholdsvis 37.427 og 25.000 ecstasytabletter udgør lige omkring 86 procent af den samlede mængde.

Men mængden af beslaglagt narkotika afviger erfaringsmæssigt fra år til år, og selv markante udsving kan ikke umiddelbart tages som en indikation på, at der er ændringer af det generelle narkotikabillede, understreger Rigspolitiet.

Beslaglæggelsen af hash har været markant faldende i forhold til de to foregående år, mens mængderne af heroin og kokain sidste år var moderate og ikke afviger væsentligt fra de seneste år.

Mens der i 2012 var en væsentlig stigning i antallet af beslaglæggelser af hash, udgjorde den samlede mængde dog kun 57 procent af sidste års mængde.

Et uforholdsvis stort antal beslaglæggelser, der samlet set udgør en lille mængde hash, er også set tidligere, blandt andet i 2007.

Ikke overraskende er det København, der tegner sig for lige knap 58 procent af den samlede mængde i 2012, hvilket inkluderer to enkeltbeslag på henholdsvis 206,5 kilo og 182 kilo hash.

Mængde af heroin og antallet af beslaglæggelser i 2012 afviger ikke væsentlig fra tidligere år.

Knap hver anden af alle beslaglæggelser er sket i København, hvilket udgjorde omkring 94 procent af den samlede mængde. To enkeltbeslag i København på henholdsvis 13,4 kilo og 20,6 kilo tegnede sig for knap 84 procent af den samlede mængde heroin 2012.

Den beslaglagte mængde af kokain var i 2012 næsten identisk med mængden året før. Mængden ligger dog væsentlig under, hvad der er beslaglagt årligt siden 2004.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik