Pakistansk taskforce skal nedbringe corona-smitte på Vestegnen

Dansk-Pakistansk Råds egen Covid-19 taskforce vil nu hjælpe tre kommuner på Vestegnen med at nedbringe antallet af corona-smittede.

Københavns Vestegn har været særdeles hårdt ramt af corona-epidemien, og de senest uger er der sket så voldsom en stigning i antal smittede, at det mandag blev meldt ud, at ni ud af ti af de hårdest ramte kommuner på landsplan ligger på den københavnske vestegn.

Og den udvikling får nu Dansk-Pakistansk Råd til at række hånden ud til borgmestrene i Albertslund, Taastrup og Ishøj, som de håber at kunne hjælpe med at nedbringe smitten gennem Dansk-Pakistansk Råds egen nedsatte Taskforce Covid-19.

Bedre dialog med minoriteter

Taskforce Covid-19 består af repræsentanter fra miljøet, der skal forbedre oplysningen til etniske minoriteter, og de tre kommuner er i første omgang blevet kontaktet, fordi de har en høj andel af danskere med anden etnisk baggrund end dansk.  

- I første omgang kan vi give idéer og input til kommunikationen, så den bliver mere effektiv og når ud til alle borgere på Vestegnen. Det kan både være hvilke kommunikationskanaler, der giver størst gennemslagskraft, men også hvordan budskabet skal formuleres bedst, siger talsmand for Dansk-Pakistansk Råds Taskforce COVID-19, Urfan Ahmed, til TV 2 Lorry. 

quote I første omgang kan vi give idéer og input til kommunikationen, så den bliver mere effektiv og når ud til alle borgere på Vestegnen.

Urfan Ahmed, talsmand for Dansk-Pakistansk Råds Taskforce COVID-19

Men selvom Dansk-Pakistansk Råd i første omgang nedsatte deres Taskforce Covid-19 i forbindelse med en stigning i antal smittede pakistanere, så handler den nuværende indsats om at skabe dialog med alle etniske minoritetsgrupper, forklarer han. 

- Det her handler om at nå bredt ud til alle minoritetsgrupper i kommunerne på Vestegnen, og i den forbindelse er vi eksempelvis i kontakt med dansk-tyrkiske læger, der skal bidrage med kommunikationen til det dansk-tyrkiske miljø på Vestegnen, siger Urfan Ahmed.  

Stor succes i Københavns Kommune

Taskforce Covid-19 har tidligere haft stor succes med deres indsats i Københavns Kommune, hvor det på få uger lykkedes dem at bidrage til at nedbringe smitten massivt blandt dansk-pakistanere, og ifølge Urfan Ahmed har de hele tiden været aktive i kommunerne på

Interview med Dansk Pakistansk Råd, der hjælper kommunerne med at kommunikere effektivt til indvandrerfamilierne.

Vestegnen, men de seneste uger har gjort det klart, at indsatsen skal intensiveres. 

- Vi har hele tiden været opmærksomme på situationen i kommunerne, men i forbindelse med den voldsomme stigning vi har set de sidste uger, mener vi så, det kræver en mere intens indsats, og derfor er vi rigtig glade for, at borgmestrene i de tre kommuner tager så godt i mod vores arbejde.